Gospodarka

Uderzyli w nielegalny biznes tytoniowy

28 lutego 2017 08:16:27

Uderzyli w nielegalny biznes tytoniowy

Wadowiccy policjanci przechwycili ponad 24 kg krajanki tytoniowej. Podczas czynności policjanci zatrzymali 55-latka , który próbował wprowadzić do obrotu nielegalny tytoń.

Szukają pomysłu na dworzec

23 lutego 2017 21:05:48

Szukają pomysłu na dworzec

Budynek dworca PKP w Wadowicach ma być nowoczesny, ale osadzony w historii galicyjskich Wadowic. Jaki będzie, to się okaże, burmistrz ogłosił właśnie konkurs na nadanie temu nieczynnemu dzisiaj obiektowi nowych funkcji.

Masz już nowe 500 zł ?

11 lutego 2017 13:53:55

Masz już nowe 500 zł ?

Do obiegu wszedł nowy banknot, o nominale 500 zł. Banknot posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie.

Prosto z ZUS

9 lutego 2017 19:13:59

Prosto z ZUS

Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularze Zakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych pism kierowanych do swoich klientów. Mniej stron i rubryk będą miały także „zusowskie” formularze.

Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami

7 lutego 2017 21:21:37

Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami

Od początku lutego każdy kto przejdzie na świadczenie z ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób słabowidzącychi niewidzących.

Konsultacje w Lanckoronie

31 stycznia 2017 07:48:22

Konsultacje w Lanckoronie

Konsultacje Społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lanckorona.

ZUS wyrusza na kontrole

25 stycznia 2017 23:03:46

ZUS wyrusza na kontrole

Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych u płatników składek będą bardziej nacelowane na nieprawidłowości. ZUS będzie je prowadził w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.

Listonosze chcą podwyżek

18 stycznia 2017 13:53:06

Listonosze chcą podwyżek

Domagają się 1000 zł podwyżki i zmniejszenia obszaru obsługiwanego rewiru. Do spotkania z władzami poczty ma dojść w czwartek, 19 stycznia. Jeśli rozmowy nie przyniosą skutku listonosze zapowiadają strajk.

Gminna komunikacja w Brzeźnicy

11 stycznia 2017 16:35:11

Gminna komunikacja w Brzeźnicy

Samorząd gminy Brzeźnica uruchomił gminną komunikację miejską. Kursuje od 2 stycznia br.

Przedsiębiorco skorzystaj!

5 stycznia 2017 18:06:12

Przedsiębiorco skorzystaj!

Chrzanowski oddział ZUS regularnie organizuje i prowadzi bezpłatne szkolenia dla swoich klientów.

W Nowy Rok z nowymi ekologicznymi piecami

31 grudnia 2016 17:13:13

W Nowy Rok z nowymi ekologicznymi piecami

Wgminie Kalwaria Zebrzydowska rozpoczęto wymianę kotłów węglowych w ramach programu ograniczania niskiej emisji PONE. Wtrakcie trwania akcji zostało wymienionych 63 pieców węglowych. Dotacja zFunduszu Ochrony Środowiska...

Kalwaria zrealizowała nowatorski projekt ekologiczny

31 grudnia 2016 11:58:36

Kalwaria zrealizowała nowatorski  projekt ekologiczny

Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk, zrealizowano pilotażowy program Dratewka. W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano...

Artykuły: TV Powiatlive