Andrychów krok przed tragedią

8 sierpnia 2019 19:33:52

  Elektrociepłownia Andrychów, zasilająca 60% miasta w prąd i ciepło, straciła płynność finansową. Miasto znalazło się krok przed dramatem.

- Musimy ratować miasto przed tragedią, która może w tym momencie nastąpić - brakiem zasilania w energię i zbliża się sezon grzewczy - mówił burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

  

Andrychów krok przed tragedią

  Rada Miejska w Andrychowie poparła burmistrza Tomasza Żaka i podczas dzisiejszej (8.08.2019 r.) nadzwyczajnej sesji podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez gminę Andrychów spółki komunalnej AEC sp. z o.o.

- Propozycja burmistrza Andrychowa dotycząca utworzenia spółki celowej jest próbą zapewnienia działalności przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku, gdyby z różnych powodów, niezależnych od nas, te koncesje w przyszłości zostały cofnięte - mówił podczas sesji zastępca burmistrza Andrychowa Mirosław Wasztyl.

  Sprawa jest bardzo poważna, a miasto Andrychów stoi w obliczu realnej tragedii, jaka niebawem może nastąpić. Ponad połowa miasta może być pozbawiona prądu, a w nadchodzącym sezonie grzewczym może zabraknąć również dostaw energii cieplnej. A wszystko za sprawą złej kondycji przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o. Spółka straciła płynność finansową, rachunki bankowe zostały zajęte przez komornika, a obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do tej spółki.

- Obecnie elektrociepłownia Andrychów nie jest w stanie pokryć bieżących płatności w stosunku do dużych dostawców, np. Tauron Dystrybucja S.A., PGNiG, oraz spłacać wzrastających innych zobowiązań w stosunku do swoich wierzycieli. Utrzymywanie się takiej sytuacji grozi w najbliższej perspektywie ryzykiem zaprzestania działalności podstawowej spółki - mówił Mirosław Wasztyl.

  Na początku sierpnia Elektrociepłownia złożyła wniosek do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego i zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęcia rachunków bankowych.

   

  Burmistrz Tomasz Żak poinformował radnych, że już od dwóch miesięcy prowadzone są rozmowy ze Sztabem Kryzysowym Wojewody Małopolskiego, z Urzędem Regulacji Energetyki oraz z prawnikami na temat, jakie znaleźć rozwiązanie w tej dramatycznej sytuacji.

- Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, to jest coś, co może praktycznie rozłożyć miasto - mówił burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, który uważa, że decyzja o utworzeniu spółki AEC sp. z o.o. jest najważniejszą decyzją w historii Rady Miejskiej w Andrychowie.

  W głosowaniu jawnym Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez gminę Andrychów jednoosobowej spółki komunalnej AEC sp. z o.o. Podstawowym celem utworzenia spółki jest powierzenie jej zadań własnych gminy Andrychów w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców  zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł i został podzielony na pięć udziałów po 1 tys. zł. Wszystkie udziały obejmuje gmina Andrychów.

  Za uchwałą głosowało 12 radnych: Babski Roman, Kapela Józefa, Kowalczyk Adam, Łysoń Paweł, Magiera Dorota, Moskwik Zofia, Powroźnik Andrzej, Prus Stanisław, Rajda Czesław, Rzadek Zbigniew, Sarlej Tadeusz, Żydek Władysław. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu: Biłko Tadeusz, Guzdek Jakub, Kubień Krzysztof, Sordyl Jacek, Studniarz Alicja. Czworo radnych nie wzięło udziału w sesji: Kobielus Maciej, Mikołajek Wiesław, Nowak Sławomir, Wątroba Ewa.

   

  Teraz przed andrychowskim magistratem stoją zadania związane z rejestracją nowej spółki oraz powołaniem organów spółki. Równolegle burmistrz Tomasz Żak zapowiedział rozmowy z przedstawicielami najwyższych władz państwowych w kwestii rozwiązania tego dramatycznego dla mieszkańców  firm w Andrychowie problemu.

  Burmistrz Andrychowa podkreślił, że Zarząd Elektrociepłowni Andrychów oraz właściciele tej spółki podeszli ze zrozumieniem i po partnersku do całej sytuacji, dzięki czemu jest sens utworzenie nowej spółki komunalnej.

- Są wstępne uzgodnienia i deklaracje o tym, że Zarząd Elektrociepłowni i właściciele stwierdzili, że postanawiają wyjść kapitałowo z Andrychowa i są zainteresowani współpracą z samorządem w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Nie ma co ukrywać, że samorząd jest pewnym gwarantem i podmiotem, który działa w interesie społecznym dla mieszkańców - mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Tomasz Żak.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane