Komenda Policji pod Egidą

18 listopada 2019 14:56:44

  Wczoraj (17 listopada 2019 roku), w wadowickiej komendzie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 2019”, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Ćwiczenia miały na celu wzmocnienie realizacji zadań jakie ciążą na Policji, praktyczne sprawdzenie gotowości wadowickich policjantów, pracowników Policji, rezerwistów i działań całego systemu. Wszystko po to, aby w przyszłości Policja była przygotowana do reakcji na ewentualne zagrożenia związane z bezpieczeństwem publicznym.

  

Komenda Policji pod Egidą

  Punktualnie o godz. 7:00, dwudziestu rezerwistów zgłosiło się w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, gdzie kolejno każdy z nich przeszedł przez przygotowane na potrzeby ćwiczenia stanowiska związane ze sprawami ewidencyjno - kadrowymi, stanowiskiem medycznym, wyposażenia mundurowego oraz uzbrojenia.  

  O godz. 9:00, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek, przywitał wszystkich rezerwistów, po czym przystąpili do szkolenia składającego się z 12 bloków tematycznych, które zrealizowali policjanci, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu oraz ratownik medyczny z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

  Zagadnienia szkoleniowe obejmowały m.in. tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci omówili przepisy dotyczące używania  środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Przebieg ćwiczeń  w wadowickiej jednostce oceniał obserwator zewnętrzny, wyznaczony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ćwiczeniach mobilizacyjnych „Egida 2019”.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane