Samorządy zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców

16 marca 2020 17:54:20

  Włodarze wszystkich dziesięciu gmin w powiecie wadowickim podjęli decyzję o zaprzestaniu aż do odwołania prowadzenia bezpośredniej obsługi mieszkańców, prowadzonej przez urzędy miejskie i gminne.

  

Samorządy zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców

  W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 , ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu wadowickiego podjęli decyzję o zaprzestaniu prowadzenia przez Urzędy Miejskie oraz Urzędy Gminne bezpośredniej obsługi mieszkańców. Podjęte decyzje obowiązują aż do ich odwołania.

   

Komunikaty z poszczególnych gmin

   

GMINA ANDRYCHÓW

   

Urząd Miejski w Andrychowie wprowadza kolejne środki ostrożności

  Urząd Miejski w Andrychowie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wprowadza kolejne środki ostrożności. Urząd Miejski będzie przyjmował wyłącznie tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki!

Kasa Urzędu JEST nieczynna.

  Osoby wcześniej nieumówione nie będą wpuszczane na teren Urzędu Miejskiego. W celu załatwienia spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu.

   

Telefony i e-malie dostępne na stronie Urzędu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Nr telefonów – centrala:

33 842 99 00

33 875 23 60

33 875 35 25

fax: 033-875-29-16

e-mail: info@andrychow.eu

   

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

  

  Komunikat Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o wprowadzonych ograniczeniach w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej od dnia 16 marca 2020 roku

   

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność wprowadzenia rozwiązań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników samorządowych, podjąłem decyzję o ograniczeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej od 16 marca 2020 r. aż do odwołania.

   W związku z powyższym termin płatności I raty podatku za 2020 r. oraz opłaty za odpady komunalne zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2020 r. i nie będą naliczane dodatkowe koszty i odsetki.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów będzie możliwy:

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach (pilnych) - wyjątek stanowi rejestracja bieżąca zgonów.

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

Sekretariat: tel. 33 8766 006, 33 8766 218, e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

    

  Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych poprzez korzystanie z ePUAP, maila oraz telefonów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

  Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych decyzjach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Burmistrz Miasta

Augustyn Ormanty

  

Numery telefonów i adresy e-mail do kontaktów z urzędem:

Sekretariat

centrala: tel. 33 8766 218
faks: tel. 33 8766 301
tel. 33 8766 006
tel. 33 8766 389

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 33 8766 382

Referat Finansowy

tel. 33 8766 098
tel. 33 8766 634

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 33 8766 703

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

tel. 33 8766 439
tel. 33 4721 011

Sekretarz Gminy

tel. 33 8766 204

Referat Inwestycji

tel. 33 8766 005

Zespół ds. Drogownictwa

tel. 33 4721 010

Informatyk

tel. 33 8766 199

Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

tel. 33 8764 012

Kadry

tel. 33 8766 702

Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

tel. 33 8766 002
tel. 33 8766 134

Referat Budżetowy

tel. 33 8766 701

Referat Gospodarki Komunalnej

tel. 33 8766 004
tel. 33 4721 012

Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 33 8765 372

Biuro Rady

tel. 33 8766 645

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. 33 8766 397
tel. 33 8766 003

Referat Budżetowy

tel. 33 8764 028

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

tel. 33 8766 700

   

GMINA WADOWICE

   

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU URZĘDU MIEJSKIEGO W WADOWICACH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

   

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, informuję  , że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania   zaprzestaje się bezpośredniej obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

  Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Miejskim w Wadowicach  będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zachęcamy do korzystania z portalu e-PUAP, za pośrednictwem którego wiele spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Rejestracji profilu zaufanego można dokonać przez swoje internetowe konto bankowe. 

Do Państwa dyspozycji pozostają adres i numery ogólne do Urzędu:

Adres: Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

adres e-mail: um@wadowice.pl

tel.: 33/873 18 11 , fax. 33/873 18 15

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

  W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Urzędu Miejskiego o w Wadowicach wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony Placu Jana Pawła II  (Rynek).

  Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.   Dziękuję za wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wadowice.pl

Burmistrz  Wadowic

Bartosz Kaliński

    

GMINA BRZEŹNICA

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców.

   Kontakt z Urzędem Gminy będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  

Kontakt:

- telefoniczny (33) 879 20 29 lub (33) 879 20 25

- emailowy gmina@brzeznica.pl

- za pomocą platformy usług elektronicznych ePUAP

- poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica

Prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do powyższych wytycznych.

 

Podatki oraz opłaty za odpady prosimy regulować elektronicznie na indywidualne rachunki bankowe.


  Pozostałe płatności (mi.in: opłata skarbowa, opłaty cmentarne, opłaty z tytułu czynszu, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) na rachunek bankowy nr 22 8112 0008 0000 0358 2000 0400.

  Powyższe godziny przyjmowania Mieszkańców dotyczą także załatwiania PILNYCH spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Zakładzie Usługowym oraz Gminnym Centrum Usług Wspólnych.

   

W pozostałych sprawach prosi się o kontakt telefoniczny:


GOPS – (33) 879 20 29 lub (33) 879 20 25 w. 14 lub 33

GCUW – 502 050 407 (33) 879 20 29 lub (33) 879 20 25 w. 29 lub 26

GZU – (33) 879 20 61 lub (33) 879 20 74

  

Prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do powyższych wytycznych.

  

  Wszelkie bieżące informacje dotyczące koronawirusa znajdują się na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

   

GMINA LANCKORONA   

GMINA MUCHARZ

   

Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy w Mucharzu dla bezpośredniej obsługi mieszkańców.

   

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 , ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, informuję, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu.

    Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Gminy w Mucharzu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Do Państwa dyspozycji pozostają adres i numery ogólne do Urzędu:

34-106 Mucharz 226

gmina@mucharz.pl

tel.: 33 876 14 68, 33 876 14 86; fax 33 873 90 05

Kasa urzędu będzie również nieczynna.

  

  Wszelkie płatności na rzecz urzędu będą się odbywać w formie bezgotówkowej, w formie przelewów bankowych na następujące rachunki bankowe:

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilnoprawnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za posiadanie psa, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłata za media, itp.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice

nr 21 81111019 2002 2001 6698 0001

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwaga: zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020 r.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice

nr 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

  

  Swoją obecność w Urzędzie należy zgłosić przez naciśnięcie dzwonka, który znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych do urzędu.

  

  W przedsionku Urzędu zamontowana została skrzynka podawcza, do której możecie Państwo składać pisma, wnioski i inną korespondencję. W podaniach prosimy o umieszczenie telefonu kontaktowego.

  

  Zwracam się do Państwa z prośbą o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Przepraszam za utrudnienia i dziękuję za wyrozumiałość.

Wójt Gminy Mucharz

Renata Galara

 

GMINA TOMICE

   

  W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) Wójt Gminy Tomice wprowadza kolejne środki ostrożności. Od poniedziałku 16 marca, aż do odwołania wszystkie jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy będą przyjmowały wyłącznie tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Osoby wcześniej nieumówione nie będą wpuszczane na teren Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

W celu załatwienia spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu:
– ePUAP

– znajdź telefon i e-mail do pracownika Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych

  

  Od poniedziałku 16 marca NIECZYNNA będzie kasa w Urzędzie Gminy. Płatności za łączne zobowiązanie podatkowe, opłaty za odpady komunalne oraz inne należności należy przekazywać za pomocą przelewów internetowych. Wszyscy, którzy nie mają takiej możliwości i chcą płacić za podatki i inne opłaty lokalne gotówką, będą mogli dokonać wpłat w późniejszym terminie. Nie będą naliczane odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

   

GMINA SPYTKOWICE

   

  W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY SPYTKOWICE INFORMUJEMY, ŻE

 OD 17 MARCA 2020 r. (WTOREK) DO ODWOŁANIA W URZĘDZIE GMINY SPYTKOWICE ZOSTAJĄ ZMIENIONE ZASADY PRZYJMOWANIA STRON!

    

Sprawy pilne załatwiane będą tylko na Dzienniku Podawczym w godzinach:
 - poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 15.00,

 - środa: 8.00 - 16.30,

 - piątek: 8.00 - 13.30;

  

  W przypadku pilnej potrzeby wizyty w budynku Urzędu lub innej jednostki, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości, co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną.

  

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy znajdują się na stronie internetowej:
- Gmina Spytkowice (33) 879 18 20, (33) 879 18 76

- http://spytkowice.net.pl/urzad-gminy/numery-telefonow-wewnetrznych

  

  Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomendujemy unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

  Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej Gminy jak również mediów społecznościowych.

  Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Rządu RP, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!

   

GMINA STRYSZÓW

  

  W związku z koronawirusem COVID - 19 informujemy, iż SPW-K ŚRODOWISKO w Stryszowie od dnia 16 marca 2020 będzie nieczynnedla osób z zewnątrz. 

   

  Informujemy również, że pracownicy SPW-K ŚRODOWISKO - Inkasenci - nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

   

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów: 

Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568

Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

 W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-566, 510-120-567 bądź mailowy biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

   

  W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

   

GMINA WIEPRZ

   

  W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników informujemy, że w Urzędzie Gminy w Wieprzu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. w dni robocze otwarty będzie dla mieszkańców tylko Punkt Obsługi Interesantów W SPRAWACH PILNYCH w godzinach od 10:00 do 12:00 (dotyczy również wtorku), z wejściem od strony parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W pozostałych godzinach urzędowania możliwy będzie wyłącznie kontakt telefoniczny oraz mailowy z poszczególnymi pracownikami.

   

  Zwracamy uwagę na możliwość dokonywania płatności za podatek i odpady komunalne za pomocą przelewów internetowych.

  Apelujemy o zachowanie spokoju oraz rozsądku oraz dostosowanie się do wszystkich procedur.
  Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania w sprawach koronawirusa znaleźć można na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

   

Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów i Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej

  Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że czasowo wprowadza się wystawianie faktur za realizowane usługi na podstawie prognozowanego zużycia wody i odprowadzonych ścieków. Wstrzymuje się odczyty dokonywane przez Inkasenta.

  W trosce o dobro innych klientów, jak również pracowników ich obsługujących zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w/w zakładach do niezbędnego minimum.

Sprawy prosimy kierować poprzez Internet, pocztę lub telefonicznie.

   

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu

Telefon: 33 875 50 61 Faks: 33 875 50 61

E-mail: gzwwieprz@interia.pl lub biuro@gzw.wieprz.pl

awarie - 605651310

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu

Telefon: 33 875 51 18 wew. 13 E-mail: biuro@gzgs.wieprz.pl

   

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony. W terenie realizowane będą niezbędne usługi opiekuńcze u osób pozbawionych osób bliskich oraz pilne interwencje.

  W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej).

  Wszystkie wnioski przyjmowane będą również droga elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.

  

• Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 11.00-12.00

  

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni 33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny 33 8755 415 wew.26

e-mail:gopswieprz@poczta.onet.pl

   

  Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.

   

Kasa Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Wodociągowego

  W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) Wójt Gminy Wieprz wprowadza kolejne środki ostrożności. Od poniedziałku 16 marca, aż do odwołania wpłaty w kasie Urzędu Gminy Wieprz oraz w kasie Gminnego Zakładu Wodociągowego w Wieprzu nie są realizowane. Prosimy o dokonywanie wyłącznie płatności poprzez bankowość elektroniczną.

   

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane