Porozumienie Tomice - Brzeźnica - WPWiK podpisane

28 kwietnia 2017 08:02:09

  W dniu 24 kwietnia 2017 r. wójtowie gmin Tomice i Brzeźnica podpisali dwustronne porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach” oraz porozumienie z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach.

  

Porozumienie Tomice - Brzeźnica - WPWiK podpisane

  Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej w wodę Stację Uzdatniania Wody w Witanowicach w związku z ciągłym wzrostem zużycia wody na terenie gmin Tomice i Brzeźnica, skutkującym okresowymi brakami wody w ujęciach wodnych na Skawie.

  Rozbudowa istniejących przy Skawie studni, czy też zmiana sposobu poboru wody ze Skawy na powierzchniowy, ze względu na lokalizację na obszarze Natura 2000 są wręcz niemożliwe i bardzo kosztowne. Stąd decyzja o zaopatrzeniu w wodę z sieci wodociągowej WPWiK zlokalizowanej na terenie Tomice.

  Porozumienie międzygminne zakłada, że gminy Tomice i Brzeźnica sfinansują po połowie dokumentację projektową i budowę do końca 2018 roku rurociągu przesyłowego na odcinku o długości ok. 1200 m – od ulicy Łęg w Tomicach do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach.

  Całkowity koszt zadania wyniesie od 1,5 do 2 mln zł. Na jego realizację Gmina Tomice, jako partner wiodący porozumienia, będzie poszukiwać możliwości dofinansowania inwestycji ze środków krajowych lub unijnych.

  

  W ramach trójstronnego porozumienia, spółka WPWiK zobowiązała się do wybudowania na własny koszt drugiego odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1210 m, od ul. Wadowickiej do ul. Łęg, oraz hurtowej sprzedaży wody dla gmin Tomice i Brzeźnica w ilości co najmniej 300m3 na dobę.

  Strony porozumienia założyły możliwość wybudowania tego odcinka wodociągu na koszt gmin Tomice i Brzeźnica, a w następstwie odstąpienie od obowiązku poboru wskazanej ilości wody na dobę.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane