Artykuł archiwalny

Nie będzie hipermarketów w Choczni. Poprzednia Rada Miejska złamała prawo

12 stycznia 2019 13:03:46

  Rada Miejska poprzedniej kadencji przyjmując tryb głosowania nad przekształceniem gruntów pod hipermarkety w Choczni złamała prawo. Potwierdził to w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zarówno obecny burmistrz Bartosz Kaliński, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hajnosz uważają temat odrolnienia działek w Choczni za zamknięty. Lokalni kupcy i przedsiębiorcy mogą odetchnąć. W Choczni hipermarketów nie będzie.

  

Nie będzie hipermarketów w Choczni. Poprzednia Rada Miejska złamała prawo

  Sprawa budowy hipermarketów na granicy Choczni, Inwałdu i Frydrychowic była głośna w gminach Wadowice i Andrychów. Protestowali szczególnie lokalni kupcy i przedsiębiorcy, wbrew którym 24 kwietnia ub.r. wadowiccy radni  na wniosek ówczesnego burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, zgodzili się na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 22 hektarów gruntów położonych przy drodze krajowej nr 52 i ulicy Drapówka w Choczni. O zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego starała się w wadowickim magistracie spółka Barleda Poland Sp. z o.o. z Krakowa, w skład zarządu której wchodzi dwóch Holendrów.

     Przed ostatecznym głosowaniem przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik poddał pod głosowanie wniosek radnego Pawła Janasa o głosowanie imienne nad kluczową uchwałą. W głosowaniu padł jednak remis i o zastosowaniu głosowania imiennego zdecydował przewodniczący Robert Malik, wykorzystując nowy regulamin obrad Rady Miejskiej. Otóż paragraf 15 tego regulaminu mówił, że „w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prowadzącego obrady”. I tak też się stało. Zgodnie z decyzją Roberta Malika radni nad choczeńską uchwałą głosowali imiennie.

 Jednak zastosowany po raz pierwszy paragraf 15 regulaminu został zakwestionowany przez jednego z mieszkańców Wadowic, blogera Marcina Gładysza. Wysłał on zapytanie do Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. To jednak nie wystarczyło, ponieważ bloger nie załączył linku do nagrania z sesji. Dopiero po dostarczeniu przez organ linku do filmu z sesji, prawnicy wojewody stwierdzili, że radny nie może mieć dwóch głosów, bo do tego sprowadza się kontrowersyjny zapis regulaminu dający przy remisie dodatkowy, przeważający głos przewodniczącemu Rady Miejskiej. Decyzja radnych o głosowaniu imiennym była więc podjęta z naruszeniem prawa. Właśnie dlatego Wojewoda Małopolski wydał 29 maja br.  rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym uchylił choczeńską uchwałę podjętą w następstwie zastosowania wadliwego zapisu regulaminu.

  Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o stwierdzenie nieważności przepisów Regulaminu Obrad Rady Miejskiej mówiących o tym, że w przypadku równej ilości głosów „za „ i „przeciw” decyduje głos prowadzącego obrady.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewody Małopolskiego i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w przedmiotowym zakresie. W uzasadnieniu wyroków Sąd stwierdził z całą stanowczością, że nie ma żadnych ustawowych podstaw ku temu, by głos prowadzącego obrady miał większą wagę i decydował o wyniku głosowania w przypadku równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw”.

   

  Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził więc, że poprzednia Rada Miejska przyjmując tryb głosowania nad przekształceniem gruntów pod hipermarkety w Choczni złamała prawo, co w konsekwencji spowodowało unieważnienie Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A.

  Przypomnijmy, że za przekształceniem gruntów w Choczni opowiedziało się wówczas  10 radnych: Tomasz Bąk, Józef Cholewka, Otto Gurdek, Adam Jeziorski, Paweł Krasa, Maria Potoczna, Paweł Stopa, Andrzej Strzeżoń, Jan Wąsik i Aneta Wysogląd. Przeciw było 9 radnych: Dorota Balak, Małgorzata Brańka, Szymon Ficek, Ludwik Fila, Paweł Janas, Stanisław Jasiński, Zofia Kaczyńska, Tomasz Korzeniowski i Robert Malik. Od głosu wstrzymała się natomiast radna Maria Zadora.

   

ZOBACZ > W Choczni powstaną hipermarkety

   

  Po wyroku WSA obecny burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński uważa temat przekształcenia choczeńskich gruntów pod hipermarkety za zamknięty i zapowiedział, że gmina Wadowice nie będzie się odwoływać od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Również obecny Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz nie widzi potrzeby skorzystania z przysługującej mu inicjatywy uchwałodawczej, aby do tematu odrolnienia działek w Choczni pod hipermarkety powracać.

(FOTO: Archiwum)

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane