Audytor wykazał nieprawidłowości w EKO

3 czerwca 2019 15:28:27

  Audyt dochodzeniowy wykazał nieprawidłowości w spółce EKO, w której gmina Wadowice ma mniejszościowy udział oraz nieprawidłowości w nadzorze ze strony samorządu wadowickiego. Burmistrz Wadowic zapowiedział dochodzenie roszczeń oraz skierowanie sprawy do prokuratury.

  

Audytor wykazał nieprawidłowości w EKO

  Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Wadowicach na temat podsumowania przeprowadzonego przez firmę Fraud Control Audytu Dochodzeniowego w Urzędzie Miejskim w Wadowicach prezes tej firmy Wojciech Dudziński przedstawił główne ustalenia tego audytu.

  Dochodzenie dotyczyło okresu lat 2014 - 2018, a więc w kadencji, w której dr Mateusz Klinowski sprawował urząd burmistrza Wadowic. Główne ustalenia dotyczą m.in. nieprawidłowości w spółce EKO, z mniejszościowym udziałem gminy Wadowice.

  Kontrolerzy zarzucają transfer zysków ze spółki EKO na szkodę Urzędu Miejskiego w Wadowicach, który nie partycypował w należnych zyskach. Prezes Wojciech Dudziński poinformował również o zidentyfikowaniu szeregu przypadków łamania zapisów umownych  jak również statutu spółki EKO. Zdaniem przedstawiciela firmy kontrolującej w spółce EKO nie ma procedur zakupowych, są też wątpliwości dotyczące procesu zmiany studium i planów w Choczni oraz dotyczące działań urzędników niektórych urzędników wskazujących na możliwość przekroczenia uprawnień.

  Firma audytorska szacuje szkody gminy Wadowice w związku z w/w informacjami na kwotę ok. 750 tys. zł.

  Kolejne istotne nieprawidłowości, o których na konferencji prasowej poinformował prezes Wojciech Dudziński, dotyczyły 18 umów (aneksów) nieważnych, na których brak było podpisu wiceprezesa ze strony gminy, niezgodności umów ze statutem oraz umów zawieranych pomiędzy prezesem EKO i Firmy i jego żoną jako wiceprezesa Firmy.

  Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński poinformował, że gmina Wadowice niezwłocznie przystąpi do egzekucji tych należności, które zostały wskazane w tym raporcie. Bartosz Kaliński zapowiedział również, że na podstawie tego raportu zostaną przygotowane stosowne zawiadomienia do prokuratury, jeśli z analizy dokumentów będzie wynikało, że istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.

Szczegóły w czerwcowym wydaniu Wiadomości Powiatowych

   

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane