Komunikacyjne zmiany w Wadowicach

2 stycznia 2020 08:49:04

  Od 16 stycznia Gmina Wadowice uruchamia dotowane trzy nowe linie autobusowe. Na ten cel Wadowice otrzymały również dofinansowanie z rządowego programu - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jaki będzie dokładny rozkład jazdy i ceny biletów?

  

Komunikacyjne zmiany w Wadowicach

  To ważna informacja dla mieszkańców. Dokładnie od 16 stycznia 2020 roku przewozy o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Wadowice będą się odbywały na trzech liniach:

Wadowice - Zawadka - Chocznia – Wadowice

Wadowice - Jaroszowice - Wadowice

Wadowice - Zawadka- Wadowice.

  Busy operatora wybranego przez Gminę do przewozu na tych trasach będą odjeżdżały z dworca autobusowego, ale co ważne będą zatrzymywały się również na przystanku przy Placu Kościuszki. W najbliższych dniach na poszczególnych przystankach pojawią się szczegółowe rozkłady jazdy.

- Wyszliśmy mieszkańcom naprzeciw. Postanowiliśmy uruchomić nie jedną, a trzy linie autobusowe. Dzięki temu mogliśmy się starać o dofinansowanie z programu rządowego, a przede wszystkim na podstawie przeprowadzonych analiz uzupełniliśmy te trasy, na których był deficyt kursów  – mówi Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

   

  Gmina Wadowice na obsługę tych trzech linii wyda ok. 300 tys. zł, z czego 75 tys. zł otrzymała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

  A ile będzie kosztował przejazd samych pasażerów? Cena jednego biletu na każdej z tych trzech tras to 2 zł, a cena biletu miesięcznego w obrębie jednej linii to 80 zł.

  Oczywiście przy zakupie biletu obowiązywać będą wszystkie ulgi ustawowe.  Natomiast 50% zniżki Gmina Wadowice ustaliła dla: dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, dla uczniów i studentów do 26 roku życia posiadających ważną legitymację oraz dla emerytów i rencistów ze stosowną legitymacją wydaną przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

  Co ważne bus, który do tej pory jeździł na trasie Wadowice – Zawadka – Wadowice do 15 stycznia 2020 roku będzie jeździł na starych zasadach.

      

Ceny biletów za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym

w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej

w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora

na terenie Gminy Wadowice.

   

Linia :Wadowice – Jaroszowice – Wadowice

Linia: Wadowice – Zawadka – Chocznia – Wadowice

Linia: Wadowice – Zawadka - Wadowice

Cennik biletów jednorazowych w obrębie jednej linii

 

Cena brutto w złotych

 

Bilet normalny

z ulgą 37%

z ulgą 49%

z ulgą 51%

z ulgą 78%

z ulgą 93%

z ulgą 95%

 

2,00

1,26

1,02

0,98

0,44

0,14

0,01

 

Cennik biletów miesięcznych w obrębie jednej linii

 

Cena brutto w złotych

 

Bilet normalny

z ulgą 33%

z ulgą 37%

z ulgą 49%

z ulgą 51%

z ulgą 78%

z ulgą 93%

 

80,00

53,60

50,40

40,80

39,20

17,60

5,60

 

Ustala się cenę za korzystanie z przejazdów (w wysokości 50 % ceny biletu jednorazowego normalnego) dla następujących osób:

  1. Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
  2. Uczniowie i studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  3. Emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

 

Opłaty dodatkowe

100 zł

opłata za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

80 zł

opłata za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

40 zł

opłata za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

300 zł

opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny

 

Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej uwzględniającą ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem tej opłaty.

       

 

TRASA: Wadowice – Zawadka – Chocznia  - Wadowice

1. Dzienna liczba kursów wynosi:

a) w dni powszednie:

-      w ramach linii Wadowice – Zawadka - Chocznia - Wadowice:  6

b) w soboty:

-   w ramach linii Wadowice – Zawadka – Chocznia  - Wadowice:  3

c) w niedziele:

-       nie kursuje

d) przewidywane godziny odjazdów z Dworca Autobusowego: 

-      godziny odjazdów z Wadowic: 6:45 D6; 8:00 D; 11:00 D; 12:30 D6; 15:00 D6; 16:10 D;;

2. Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawia poniższa tabela:

 

Linia: Wadowice – Zawadka – Chocznia - Wadowice

Lp.

Przystanek

Miejscowość

1

Wadowice Dworzec Autobusowy

Wadowice

2

Wadowice Plac Kościuszki 02

3

Wadowice ul. Lwowska 02

4

Wadowice ul. Putka 34

 

5

Wadowice Pod Skarpą 36

 

6

Wadowice ul. Niwy 02

 

7

Zawadka os. Niwy 09

 

8

Zawadka Gaj 07

 

9

Zawadka Szkoła

Zawadka

10

Zawadka Bylicówka

 

11

Zawadka 01

 

12

Zawadka ul. Góralska 01

 

13

Chocznia ul. Góralska I 01

 

Chocznia

 

14

Chocznia ul. Góralska II 03

15

Wadowice Plac Kościuszki 02

Wadowice

16

Wadowice Dworzec Autobusowy

 

3. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach - zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 3, na zasadach określonych w Umowie.

4. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w Umowie - zmianę w zakresie przystanków (dworca), określonych w punkcie 3. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek (dworzec) został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu.

      

TRASA: Wadowice - Zawadka - Wadowice

1. Dzienna liczba kursów wynosi:

a) w dni powszednie:

-      w ramach linii Wadowice – Zawadka - Wadowice:  12

b) w soboty:

-   w ramach linii Wadowice – Zawadka - Wadowice:  4

c) w niedziele:

-       nie kursuje

d) przewidywane godziny odjazdów z Dworca Autobusowego: 

-         godziny odjazdów z Wadowic: 5:25 D; 6:25 D; 7:25 D6; 8:25 D; 9:25 D6; 10:25 D; 11:25 D6; 12:25 D; 13:25 D6; 14:25 D; 15:25 D; 16:25 D;

2. Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawia poniższa tabela:

 

Linia: Wadowice – Zawadka - Wadowice

Lp.

Przystanek

Miejscowość

1

Wadowice Dworzec Autobusowy

Wadowice

2

Wadowice ul. Lwowska 02

3

Wadowice ul. Putka 34

4

Wadowice Pod Skarpą 36

5

Wadowice ul. Niwy 02

 

6

Zawadka os. Niwy 09

 

7

Zawadka Gaj 07

Zawadka

8

Zawadka os. Niwy

 

9

Wadowice Al. Wolności II 01

 

Wadowice

 

10

Wadowice Al. Wolności I 03

11

Wadowice Al. Wolności – Park 05

12

Wadowice Plac Kościuszki 02

 

13

Wadowice ul. Gimnazjalna 01

14

Wadowice ul. Sikorskiego 01

15

Wadowice ul. Piłsudskiego

16

Wadowice Dworzec Autobusowy

 

3. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach - zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 3, na zasadach określonych w Umowie.

4. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w Umowie - zmianę w zakresie przystanków (dworca), określonych w punkcie 3. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek (dworzec) został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu.

    

TRASA: Wadowice - Jaroszowice - Wadowice

1. Dzienna liczba kursów wynosi:

a) w dni powszednie:

-      w ramach linii Wadowice – Jaroszowice - Wadowice:  6

b) w soboty:

-   w ramach linii Wadowice – Jaroszowice - Wadowice:  3

c) w niedziele:

-       nie kursuje

d) przewidywane godziny odjazdów z Dworca Autobusowego: 

-      godziny odjazdów z Wadowic: 7:20 D6; 9:30 D; 10:20 D6; 14:20 D6; 15:40; 17:30;

2. Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawia poniższa tabela:

 

Linia: Wadowice – Jaroszowice - Wadowice

Lp.

Przystanek

Miejscowość

1

Wadowice Dworzec Autobusowy

Wadowice

2

Wadowice Plac Kościuszki 02

3

Wadowice ul. Lwowska 02

4

Jaroszowice Sklep 02

 

5

Jaroszowice 04

 

6

Jaroszowice Most 06

Jaroszowice

 

7

Jaroszowice 01

 

8

Jaroszowice 03

 

9

Wadowice ul. Lwowska 01

 

Wadowice

 

10

Wadowice ul. Lwowska 03

11

Wadowice Plac Kościuszki 02

 

12

Wadowice Dworzec Autobusowy

 

3. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach - zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 3, na zasadach określonych w Umowie.

4. Dopuszcza się - w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w Umowie - zmianę w zakresie przystanków (dworca), określonych w punkcie 3. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek (dworzec) został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu.

  

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane