Artykuł archiwalny

Konsultacje w Lanckoronie

31 stycznia 2017 07:48:22

  Konsultacje Społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lanckorona.

  

Konsultacje w Lanckoronie

  Wójt Gminy Lanckorona informuje, iż od 16 – 01 – 2017 do 18 – 02 – 2017 r. odbędą się na terenie Gminy Lanckorona konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  Konsultacje oraz spotkanie z mieszkańcami będę miały charakter obywatelski. Ich celem będzie przedstawienie form aktywizacji mieszkańców gminy a także wykazanie zagrożeń i problemów, które dotyczą różnych warstw społecznych. Dodatkowo celem rewitalizacji jest podniesienie, jakości życia mieszkańców Gminy Lanckorona.

  

Więcej informacji: TUTAJ

  

Formularz konsultacyjny do pobrania: OTWÓRZ

  

  Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@lanckorona.pl lub w formie pisemnej złożyć w Urzędzie Gminy Lanckorona, bądź przesłać na adres: ul. Krakowska 473, 34 – 143 Lanckorona w terminie do 18.02.2017 r.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane