Wydawnictwo Renoma

W obronie dyrektor „Bawełnianki”

17 sierpnia 2017 14:34:17

  Społeczność andrychowskiej „Bawełnianki” apeluje do starosty Bartosza Kalińskiego o pozostawienie Jolanty Kocemby na kolejną kadencję dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie.

  

W obronie dyrektor „Bawełnianki”

  Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie wystosowali List otwarty do starosty wadowickiego, w którym ujmują się za dotychczasową dyrektor tej szkoły Jolantą Kocembą i zwracają się o powierzenie jej funkcji dyrektora andrychowskiej „Bawełnianki” na kolejna kadencję.


FOTO: Archiwum wiadomości Powiatowych

     

Andrychów, 14.08.2017

 

LIST OTWARTY SPOŁECZNOŚCI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ANDRYCHOWIE

 

Starosta Powiatu Wadowickiego

Pan Bartosz Kaliński

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

  

Szanowny Panie Starosto,

    

  Społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice), zwraca się z prośbą o powierzenie kierownictwa szkoły na kolejną kadencję obecnej pani dyrektor, mgr Jolancie Kocembie.

  

  Przez ostatnie 11 lat, kiedy pani mgr Jolanta Kocemba sprawowała funkcję dyrektora, szkoła sukcesywnie podnosiła swój prestiż w środowisku lokalnym jak również w ogólnopolskim, czego dowodem są wysokie  miejsca w rankingu szkół zawodowych.

  Nowatorskie i demokratyczne zarządzanie szkołą przez panią Jolantę Kocembę przekłada się na następujące osiągnięcia:

   

Wychowanie:

- II miejsce w IX edycji oraz zwycięstwo i zdobycie głównej nagrody w X edycji projektu „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”;

- dwukrotna organizacja Dnia Dawcy Szpiku Kostnego we współpracy z DKMS Polska;

- organizacja kampanii „Drugie życie” – Nagroda Główna za najlepszą kampanię w Małopolsce 2011/2012;

- organizacja akcji szkolnych „Dobry uczynek na święta”, „Szlachetna paczka” oraz akcji krwiodawstwa, kreatywna działalność szkolnego Koła Caritasu;

- współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie oraz Domowym Hospicjum Królowej Apostołów w Andrychowie (wolontariat).

   

Kształcenie:

- 54 miejsce (awans o 20 miejsc) w rankingu techników w Małopolsce – Perspektywy 2015;

- 149 miejsce (na około 2000 techników) w rankingu egzaminów zawodowych w Polsce;

- miejsca „na podium” w konkursach „Małopolska Szkołą z Pasją” (III miejsce), „Świadomy wie, co robić z ZSEE” (I miejsce w Polsce), „Sprawny w zawodzie – stolarz” (II miejsce w Polsce), „Aktywni dla klimatu” (I miejsce w Polsce);

- wdrożenie innowacji pedagogicznej „Wirtualne Laboratoria”;

- 3 krotne uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Zielona Flaga;

- finał VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

   

  Pani Dyrektor jest ceniona za kreatywność, otwartość we współpracy z rodzicami, uczniami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym. W swojej pracy dba o dobro ogółu, skupiając się jednocześnie na indywidualnych potrzebach uczniów. Dlatego też postrzegana jest jako przyjaciel młodzieży, o czym świadczy ogromna sympatia zarówno uczniów jak i absolwentów. Szczególną troską otacza uczniów dysfunkcyjnych, którzy w innych szkołach nie znaleźli dla siebie miejsca.

   

  Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły pani Jolancie Kocembie jest gwarancją kontynuowania działań, wynikających z koncepcji szkoły, przekładających się na dalsze sukcesy i wysokie wyniki edukacyjno-wychowawcze.

   

  W związku z naszą troską o przyszłość szkoły i dobro uczniów, niniejszy list otwarty podajemy do wiadomości ogółu w lokalnych mediach. Nieuszanowanie naszej opinii w tak ważnej dla szkoły i jej społeczności sprawie oraz ewentualne powierzenie funkcji dyrektora osobie obcej, nie znającej specyfiki pracy naszej szkoły, może zaprzepaścić jej dotychczasowe osiągnięcia.

   

  „Łączy nas ogromna więź” – to hasło naszej szkoły, które definiuje owocność naszej wieloletniej pracy, którą pragniemy kontynuować pod kierownictwem dotychczasowej pani Dyrektor dla dobra obecnych i przyszłych uczniów i ich rodziców.

   

  Nie rozumiemy wątpliwości Pana Starosty co do powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie pani mgr Jolancie Kocembie, zwłaszcza że sam Pan ocenił jej pracę za ostatnie lata jako wyróżniającą.

   

 Z poważaniem,

Społeczność Zespołu Szkół nr 2

w Andrychowie

 

Załączniki:

- podpisy pracowników ZS nr 2 (pełna lista),

- podpisy przedstawicieli rodziców 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane