Oszukał wadowicką spółkę

8 sierpnia 2018 15:17:26

  Oszukał wadowicką spółkę na blisko 400 tysięcy złotych, teraz posiedzi pięć i pół roku. Za kratki trafi również jego wspólnik.

  

Oszukał wadowicką spółkę

  Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Sławomirowi J., który zdaniem wymiaru sprawiedliwości w okresie od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii i w Wadowicach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierując w listach oraz poprzez przesłanie produktów znanych marek z zawartością nieustalonej substancji, groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób, poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzywdzonego, usiłował doprowadzić spółkę z terenu Wadowic do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 4000 bitcoinów o łącznej wartości 11 892 000 złotych oraz doprowadził tę spółkę  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 130 bitcoinów o łącznej kwocie 395 635,95 zł. tj. o przestępstwo z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

  Ponadto zdaniem sądu od grudnia 2016 r. do 27 lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii, w Poznaniu i w bliżej nieustalonych miejscach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego    zamiaru, podejmował czynności mogące  udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie mienia w postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635, 95 zł pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w  postaci wymuszenia rozbójniczego na szkodę spółki z terenu Wadowic poprzez dokonywanie transferu tych środków pomiędzy kolejnymi kontami kryptowaluty bitcoin, udostępnienie innej osobie Tomaszowi K. haseł dostępu do portfeli bitcoinowych i innych czynności, umożliwiających wypłatę wskazanych środków tj. o przestępstwo z art. 299 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

   Również wg ustaleń śledczych w dniu 26 grudnia 2016 r. w Poznaniu i Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, przesłał na adres spółki produkującej napoje dwa produkty z logo napoju firmy z zawartością nieustalonej substancji, czym zmierzał bezpośrednio do doprowadzenia spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w nieustalonej wysokości wobec groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzywdzonego, lecz zmierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez Policję tj. o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k.

Sąd wydał również wyrok dla wspólnika Sławomira J. Tomaszowi K. zarzucono, iż:

- od grudnia 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. w Poznaniu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podejmował czynności mogąc udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie mienia w postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635,95 zł. pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w postaci wymuszenia rozbójniczego, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 291 § 1 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 lutego 2017 r. w Poznaniu, wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci 1,44 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

   

  Sąd uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im w akcie oskarżenia czynów. 

   
  Za te czyny Sąd wymierzył wobec Sławomira J. karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną karę grzywny w wymiarze 500 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 100 złotych oraz orzekł wobec oskarżonego Sławomira J. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

  

  Wobec Tomasza K. wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 400 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 50 złotych oraz łączną karę grzywny w wymiarze 410 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 50 zł. Orzekł także wobec oskarżonego Tomasza K. środek kompensacyjny w postaci nawiązki w kwocie 2 000 złotych na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego.

  

  Sąd zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i opłaty. Odzyskano również pochodzące od pokrzywdzonego bitcoiny w ilości 118, 285624BTC oraz zwrócono odzyskane mienie pokrzywdzonemu.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane