ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

11 sierpnia 2018 07:55:15

  Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię  kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest  zasadne.

  

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują  czy prawidłowo chorzy  korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli

  W pierwszym półroczu  chrzanowski oddział ZUS i podległe placówki skontrolowali 1 049  osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich.   W 74 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z  tego tytułu  wyniosła ponad 326 tysięcy złotych.

  Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali ponad 3 tysiące orzeczeń. Z czego 62 badane osoby otrzymały decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku – uznano je za  zdolne do pracy. Kwota cofniętych  zasiłków  chorobowych to ponad 20 tysięcy złotych.

  W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego tytułu w I półroczu tego roku chrzanowski ZUS  skontrolował 631 osób. Kwota obniżenia to 942 708,42 zł.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane