Targi Andrychów 2017

Ponad 1 mln zł dotacji na kalwaryjskie przedszkola

17 lipca 2017 12:20:03

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę sieci przedszkoli. W ostatnim czasie uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach. Teraz  powstaną nowe w Zebrzydowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, Gmina pozyskała dotację  na ich uruchomienie w wysokości ponad 1 mln zł.

  

Ponad 1 mln zł  dotacji na kalwaryjskie przedszkola

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła w marcu wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” .

  Po przeprowadzonych ocenach, Gmina uzyskała dofinansowanie na  wspomniane zadanie w kwocie 1.097.068,22 zł (dofinansowanie 85%). Koszt całego zadania wynosi 1.290.668,50 zł.

  W Zebrzydowicach zapanowała wielka radość bowiem dzięki pozyskanym środkom wykonane zostaną prace inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń na nowe  przedszkole.

  W ramach pozyskanych środków zaplanowano też wydatki na  wynagrodzenie personelu  w dwóch nowoutworzonych oddziałach, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

  Zaplanowano środki wyjazdy na zajęcia przyrodnicze i doświadczalne, szkolenia  nauczycieli i zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych. Łączny koszt to 637 tys.  zł., a sama kwotadofinansowania to aż 542 tys.  zł.

  Podobna radość panuje w Kalwarii Zebrzydowskiej  do  Przedszkola Publicznego  trafi tutaj 437 tys. zł, a kwota dofinansowania to 372 tys. zł. Pozyskane środki obejmują miedzy innymi roboty inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń.

  Dzięki pozyskanej dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla  nauczycieli zatrudnionych w nowoutworzonym oddziale przedszkolnym, pozyskane środki zostaną też przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć: logopedycznych, Integracji Sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne, terapii ręki, gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

   

  Będą też dodatkowe środki na zakup wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych.

   

  Warto też dodać, że w przedszkolach w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowicach wykorzystując przerwę wakacyjną Gmina Kalwaria prowadzi niezbędne prace remontowe. Całość prac w Kalwarii Zebrzydowskiej wyniesie 544 tys. zł, a w Zebrzydowicach 421 tys. zł

  

  Remonty prowadzą firmy, które zostały wyłonione w przetargach, z początkiem lipca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wizytował miejsce prac, które przebiegają według harmonogramu, plan prac tak zaplanowano by wraz z nowym rokiem szkolnym najmłodsi mogli w pełni korzystać z nowych pomieszczeń  przedszkolnych. 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane