Artykuł archiwalny

Budują przedszkole w Lanckoronie

17 listopada 2017 12:00:05

  Pełną parą ruszyła budowa nowego przedszkola w Lanckoronie. Obiekt będzie usytuowany niedaleko istniejącej szkoły w Lanckoronie. Dla Wójta Tadeusza Łopaty kwestie związane z edukacją dzieci i młodzieży są sprawami priorytetowymi. Dlatego mając na uwadze to, że w obrębie gminy Lanckorona są tylko 2 przedszkola samorządowe na łączną ilość 100 dzieci i nie ma prywatnych przedszkoli ani żłobków zdecydował się na podjęcie starań o wybudowanie nowego budynku przedszkola, które docelowo przyjmie o 50 dzieci więcej niż obecne przedszkole. 

  

Budują przedszkole w Lanckoronie

  W gminie Lanckorona jest ogromne zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne całodzienne, do tej pory wiele podań o przyjęcie dzieci nie mogło być rozpatrzonych pozytywnie z powodu braku miejsc. Dla przykładu: dzieci w wieku 0-3 lata jest 214, a w wieku 4-5 284 (to jest stan na maj 2017).

     „Istniejące przedszkole samorządowe w Lanckoronie znajduje się w starym, prawie stuletnim piętrowym budynku, który jest tymczasowo przystosowany do pełnienia funkcji przedszkola. Niewielkie sale, mały plac zabaw i wąska działka, na której jest usytuowany budynek sprawia,
że nie są to zbyt komfortowe warunki dla przedszkolaków. Nie ma możliwości rozbudowy, a wszelkie gruntowe remonty są ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ budynek był wybudowany jako mieszkalny, potem został zaadaptowany na usługowy, a następnie dostosowany tymczasowo jako
przedszkole”
– przekonuje Wójt Tadeusz Łopata dodając, że „docelowo przedszkole zostanie tu zlikwidowane, dzieci i pracownicy zostaną przeniesieni do nowego budynku o znacznie podniesionym standardzie pracy personelu, gdzie dzieci będą miały komfortowe warunki pobytu”.

  Inwestycja obejmie budowę budynku przedszkola wraz z instalacjami, budowę muru oporowego, schodów terenowych utwardzenia terenu, budowę ogrodzenia i budowę placu zabaw wśród istniejącej zieleni. Planowany oddział przedszkolny może przyjąć łącznie do 100 dzieci. Sale zajęć będą wyposażone w odpowiedni sprzęt, przewidziana jest też duża stołówka. Co ważnie planowany budynek będzie dostępny także dla niepełnosprawnych dzieci, ponieważ przewidziano budowę pochylni dla niepełnosprawnych, drzwi będą o szerokości umożliwiającej przejazd wózka oraz zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dla osób poruszających się na wózkach.

  
  
Budowa planowana jest w dwóch etapach:
- Pierwszy etap: stan surowy
- Drugi etap: wykończenie wraz z zagospodarowaniem terenu

  

  Planowanie uruchomienie nowego przedszkola to wrzesień 2018. Całość inwestycji szacowana jest na 2 673 432,81 złotych. Należy nadmienić, że koszty budowy ponosi nie tylko gmina Lanckorona, ale połowa środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, udzielonej przez panią Premier Beatę Szydło. Wniosek o wybudowanie przedszkola w Lanckoronie był pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Kuratorium Oświaty, jak i Wojewodę Małopolski, a duży wkład w uzyskanie dotacji celowej wniósł Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka.
Budowa przedszkola przyczyni się również długofalowo do ograniczenia wydatków z budżetu gminy, ponieważ jak przekonuje Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki: „Inwestycja ta zapewni prawdopodobnie w całości opiekę przedszkolną na terenie gminy, więc gmina nie będzie zmuszona pokrywać dodatkowych kosztów związanych z opieką przedszkolną w innych gminach, tak jak to jest do tej pory. Koszty te to około 76 000,00 zł rocznie”.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane