Kontrowersje wokół Sendlerowej

24 lutego 2018 12:01:17

- Dlaczego, my Polacy na patronów nie wybieramy kryształowych osobowości - polskich, eliminowanych jeszcze do tej pory? - pyta ks. Marian Piwko w kontekście wyboru Ireny Sendlerowej na patronkę Zespołu Szkół w Izdebniku.

- Zaproponujcie Państwo pięknej, patriotycznej, katolickiej miejscowości godnego patrona, który dla młodego pokolenia byłby moralnym i patriotycznym przykładem - apeluje do lokalnej społeczności ks. Marian Piwko.

  

Kontrowersje wokół Sendlerowej

  W marcu br. Rada Gminy w Lanckoronie ma się zająć sprawą nadania patrona Zespołowi Szkół w Izdebniku. Społeczność szkolna, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice, na patrona szkoły wybrali Irenę Sendlerową. Znana z ratowania żydowskich dzieci podczas II wojny światowej Irena Sendlerowa budzi jednak kontrowersje wśród części mieszkańców Izdebnika, a ostatnio swoim wpisem na facebooku „oliwy do ognia” dolał ks. Marian Piwko, który odsłonił obie strony postaci proponowanej patronki szkoły w Izdebniku.

- Znamy ją wszyscy z heroicznej postawy ratowania dzieci żydowskich - pisze ks. Marian Piwko o Irenie Snedlerowej w swoim poście na facebooku - Wspaniała karta z okresu II wojny światowej. I tylko te piękne strony komisja wybierająca kandydatów podała głosującym o życiu Ireny Sendlerowej.

   

Ksiądz Marian Piwko pisze dalej:

- A czego nie podano?

Przedwojenna feministka, obchodziła przed wojną rocznice rewolucji październikowej, po II wojnie światowej należała do PZPR, dwukrotnie zamężna - rozwód, jednego syna swojego męża oddała do domu dziecka, jako Żydówka była areligijna, korzystała z wielu przywilejów ludzi partii - trzy mieszkania w centrum Warszawy. Dziś zapewne podlegałaby dekomunizacji.

Wielka szkoda, że ze strachu czy dla łatwego życia służyła drugiemu totalitarnemu systemowi komunistycznemu, który w czasie II wojny światowej mordował ludzi polskiego podziemia antykomunistycznego - zresztą zawsze była skrajnie lewicowa.

Dlaczego, my Polacy na patronów nie wybieramy kryształowych osobowości - polskich, eliminowanych jeszcze do tej pory?

Najgorsze jest to, że do dziś nie podajemy pełnej prawdy o ludziach publicznych i w ten sposób elity manipulują wyborcami, którzy nie posiadają pełnej wiedzy. Zachęcam do książki Anny Bikont „Sendlerowa. W ukryciu” czy obszernego artykułu w Tygodniku Powszechnym nr 1-2 z 2018 roku - nawet on podaje wiele informacji dotąd niepublicznych.

Czasy zakłamania i manipulacji muszą raz na zawsze odejść z mroczną przeszłością.

Zaproponujcie Państwo pięknej, patriotycznej, katolickiej miejscowości godnego patrona, który dla młodego pokolenia byłby moralnym i patriotycznym przykładem.

   

  Wpis kapłana odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych w prasie i na portalach internetowych.

  

  Wniosek o nadanie patrona Zespołowi Szkół w Izdebniku wpłynął już do Urzędu gminy w Lanckoronie, ale jak wójt gminy zwrócił go dyrekcji szkoły w celu usunięcia nieprawidłowości.

  Po usunięciu błędów wniosek ma trafić na sesję Rady Gminy w Lanckoronie i to radni ostatecznie podejmą decyzję w sprawie patrona szkoły w Izdebniku.

  

(FOTO: http://www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl/a,759,irena-sendler)

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane