PAP Koronawirus

Rekordowe dofinansowanie dla szkół z terenu Gminy Stryszów!

19 lutego 2020 19:26:12

  Niezwykle ważny i potrzebny program, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich będzie realizowany na terenie Gminy Stryszów. Do pięciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy trafi rekordowe dotychczas dofinansowanie w kwocie 1 625 625,66 zł. Dzięki tym środkom sale dydaktyczne zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt, nowe komputery, a także tablice multimedialne. Profesjonalny sprzęt trafi także do sal chemicznych, matematycznych oraz biologicznych.

  

Rekordowe dofinansowanie dla szkół z terenu Gminy Stryszów!

  "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów". Projekt uzyskał duże dofinansowanie w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorący chudział w projekcie tj. 327 uczniów, a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. 

  

  Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół. 

  

Będą to m.in.:
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK, 
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, 
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, 
• zajęcia terapeutyczne.

  

  Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. 

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 625 625,66 zł. Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia).

- Zajęcia będą prowadzone przez okres dwóch lat. Moją ogromną troską jest dbanie o edukację dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans i podnoszenie kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów - mówił Wójt Gminy Szymon Duman.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane