Artykuł archiwalny

Staże wakacyjne na półmetku

28 lipca 2020 10:39:37

  To już czwarte wakacje podczas których, w ramach projektów unijnych uczniowie szkół powiatu wadowickiego, mogą uczestniczyć w płatnych stażach zawodowych. Realizowane projekty w CKZiU nr 1 w Wadowicach (Ekonomik), CKZiU nr 2 w Wadowicach (Gorzeń + Budowlanka) CKZiU w Andrychowie (Kotarbin), dają możliwość podjęcia pracy w ramach stażu wakacyjnego w firmach i otrzymania wynagrodzenia.

  

Staże wakacyjne na półmetku

  Jedną z takich firm jest Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S w Wadowicach, gdzie uczniowie branży ekonomicznej oraz mechanicznej trzech szkół powiatowych, nabywają nowych umiejętności i doświadczenia pod okiem specjalistów, instruktorów oraz osób z doświadczeniem edukacyjnym i szkoleniowym.

- W ubiegłym roku jeszcze jako nauczyciel i Mentor Zawodowy osobiście wysyłałem uczniów na staże, organizowałem miejsca pracy, przygotowywałem niezbędną dokumentację, pomagałem przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków do rozliczenia. Dzisiaj to u nas w firmie uczniowie odbywają staż, a sam jestem opiekunem grupy uczniów. Udało się zrealizować zajęcia dla młodzieży kilku szkół m.in. Ekonomik, Gorzeń, Budowlanka, ale także dla pomijanej w projektach szkoły w Radoczy (ZSCKU), której uczniowie również mają prawo, a nawet obowiązek uczestnictwa w projektach. Tutaj należy się wielki szacunek dla Dyrekcji szkoły, która nie otrzymała bezpośredniego wsparcia finansowego w ramach projektów, a świetnie sobie radzi i uczniowie również uczestniczą w różnych formach wsparcia - mówi wicedyrektor Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S dr inż. Marcin Matyjasik.

  Przypomnijmy Powiat Wadowicki realizuje projekty dofinasowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu Wadowickiego. W ramach otrzymanego przez powiat rekordowego dofinasowania (prawie 15 mln zł.) powiat wadowicki powołał Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, specjalizujące się w obszarach kształcenia zawodowego, które realizują różne formy wsparcia m.in. kursy, szkolenia, ale także staże zawodowe. Staże pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego w cyklu nauczania. Dziś matura czy dyplom ukończenia uczelni nie daje gwarancji zatrudnienia, bowiem dla pracodawcy liczy się głównie praktyka i doświadczenie.

- Jestem niezmiernie dumny z faktu, że mogę również nie tylko jako nauczyciel, ale również jako przedsiębiorca wdrażać młodzież w tajniki pracy zawodowej. To duży walor, który otrzymują, bo niejednokrotnie to ich pierwsza praca i wynagrodzenie. Sami muszą się zmotywować, zaangażować, podczas gdy koledzy odpoczywają po całorocznych trudach edukacji, nauki zdalnej i mają wakacje. Stażyści oprócz wykonywania zadanych czynności, mierzą się z uzupełnianiem na bieżąco dokumentów, dopilnowaniem wszelkich formalności i przygotowaniem wniosku o wypłatę wynagrodzenia. – dodaje dr inż. Marcin Matyjasik.

  Przyjęcie ucznia na staż wakacyjny daje możliwość sprawdzenia kompetencji nowej osoby jako potencjalnego kandydata w przyszłości i przygotowania go do podjęcia pracy zgodnie z potrzebami firmy. Stażysta zatem może okazać się wyjątkowo cennym nabytkiem – wystarczy dać mu szansę na rozwój. Także dzięki odbyciu stażu przyszły aplikant może wykazać się cennym doświadczeniem w danej branży, zwiększając swoje szanse na przyjęcie do pracy.

  To – zwłaszcza w przypadku młodych stażystek i stażystów – otwiera drzwi przed wieloma ścieżkami kariery, bo jak mawiał Ralph Waldo Emerson „Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator”. 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane