Targi Andrychów 2017

Jednogłośne absolutorium w Spytkowicach

4 czerwca 2017 12:39:05

  Radni Rady Gminy Spytkowice kolejny raz udzielili wójtowi gminy Mariuszowi Krystianowi absolutorium.  Uchwała została podjęta jednogłośnie, co staje się tradycją w Gminie Spytkowice. Pokazuje to bardzo dobrą współpracę wójta z Radą Gminy, która, miejmy nadzieję, w dalszym ciągu będzie kontynuowana na takim samym,  wysokim poziomie.

  

Jednogłośne absolutorium w Spytkowicach

  W sali GOK odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Była to jedna z najważniejszych sesji w całym roku kalendarzowym, ponieważ Radni w trakcie obrad decydowali o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2016. Radni poprzez udzielenie absolutorium informują czy akceptują podejmowane przez Wójta działania związane z wydatkowanie środków finansowych z budżetu Gminy. W Sesji udział wzięli: Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, mł. inspektor Robert Michna - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, mł. brygadier Wojciech Grzybczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Komendant Gminny OSP w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz dziecięca władza Gminy wybrana z okazji Dnia Dziecka: Dagmara Bałys - Wójt Gminy, Jakub Bratek - Przewodniczący Rady Gminy, Aleksandra Stanek - Sekretarz Gminy.

  Obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zasłużonego Radnego Gminy Spytkowice śp. Adama Chodackiego, który odszedł od nas 22 maja br. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który udzielił informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniejsesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

  Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielom dziecięcej władzy Gminy Spytkowice, wyłonionej w konkursie Wiedzy o Gminie, która przedstawiła zgromadzonym swoje postulaty dotyczące m.in. jednego dnia bez odpytywania na lekcjach w każdej szkole z terenu Gminy.

  W kolejnych punktach Radni obejrzeli prezentację multimedialną nt. stanu bezpieczeństwa publicznego za 2016 r., którą zaprezentował mł. inspektor Robert Michna - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz informację nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2016 r., którą przekazał mł. brygadier Wojciech Grzybczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Po wystąpieniach Gości informację na temat wykonania budżetu i realizacji inwestycji wykonanych w 2016 r. zaprezentował Wójt Gminy. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie prawie 34,5 mln złotych, natomiast wydatki zamknęły się kwotą ponad 33 mln złotych. Są to o wiele wyższe wskaźniki, zwłaszcza wśród dochodów, niż w latach poprzednich. Wśród najważniejszych inwestycji finansowanych w 2016 roku można wyróżnić m.in. budowę Domu Kultury w Miejscu, dokończenie budowy Domu Pogrzebowego w Spytkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, finansowanie zakupu samochodów bojowych dla straży pożarnych w Bachowicach i Półwsi oraz remont dróg rolniczych i gminnych. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Programie Rodzina 500+. W trakcie minionego roku Gmina Spytkowice na wypłaty środków w ramach Programu wydała ponad 5 mln złotych. Tradycyjnie najwięcej środków budżetowych pochłonęła oświata. W roku ubiegłym było to 12,5 mln złotych. Spośród tej kwoty 3,5 mln złotych pochodzi ze środków własnych Gminy.

  Po zakończeniu prezentacji Radni przystąpili do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała, kolejny już raz, została podjęta jednogłośnie, co staje się chyba tradycją w Gminie Spytkowice. Pokazuje to bardzo dobrą współpracę Wójta z Radą Gminy, która, miejmy nadzieję, w dalszym ciągu będzie kontynuowana na takim samym, wysokim poziomie.

 

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane