Pierwsza sesja w Tomicach

19 listopada 2018 21:43:00

  Paweł Adamik został wybrany przewodniczącym Rady Gminy Tomice. Podczas sesji inauguracyjnej szóstej kadencji Rady Gminy Tomice wybrano także wiceprzewodniczących rady oraz powołano składy osobowe komisji stałych. Ślubowanie przed radnymi złożył wójt gminy Witold Grabowski.

  

Pierwsza sesja w Tomicach

  W poniedziałek rano 19 listopada br. w Ośrodku Kultury Gminy Tomice obradowała na swym pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Rada Gminy Tomice. Do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady prowadził radny senior Marek Busler.

  Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach  Grzegorza Tomczyszyna wyników wyborów samorządowych do Rady Gminy Tomice, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Każdy z radnych rotę ślubowania potwierdził słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

  

  

  Następnie radni dokonali wyboru w tajnych głosowaniach przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Tomice został Paweł Adamik, natomiast na wiceprzewodniczących zostali wybrani: Maciej Mrowiec oraz Szymon Putek.

  Podczas obrad ślubowanie złożył również wybrany na swą drugą kadencję wójt gminy Tomice Witold Grabowski. Również on rotę ślubowania „Obejmując urząd wójta gminy Tomice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” zakończył słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

  Pierwsze spotkanie radnych w nowej kadencji było też okazją do powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Tomicach.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Kwarciak, Zdzisław Chudy, Bartłomiej Moskała, Stanisław Gajewski, Mirosław Tłomak.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali wybrani: Mirosław Tłomak, Paweł Nidecki, Adrian Biłko, Bartłomiej Moskała.

Skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury przedstawia się następująco: Marek Bussler, Mieczysław Chojna, Anna Dębska, Mirosław Tłomak.

D Komisji Finansów i Infrastruktury wybrani zostali radni: Zbigniew Kwaśny, Szymon Putek, Maciej Mrowiec, Daniel Mruczek, Anna Dębska.Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane