Artykuł archiwalny

Stracił mandat, będzie ponownie kandydował

25 stycznia 2019 19:01:29

  Mirosław Tłomak stracił mandat radnego w gminie Tomice. Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy w Tomicach wygasiła jego mandat. Powodem było niezłożenie przez Mirosława Tłomaka oświadczenia majątkowego w ustawowym terminie. Były już radny zapowiedział, że wystartuje ponownie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice.

  

Stracił mandat, będzie ponownie kandydował

  Rada Gminy w Tomicach podczas sesji w dniu 25 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Tłomaka. Za wygaszeniem mandatu radnemu Mirosławowi Tłomakowi głosowało 9 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Sam zainteresowany nie brał udziału w głosowaniu.

  Powodem podjęcia tej uchwały, skutkującej dla Mirosława Tłomaka zakończeniem dopiero rozpoczynającej się kadencji radnego, było niezłożenie w ustawowym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

   

  

„Termin do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego upłynął 19 grudnia 2018 r. Wobec niedotrzymania powyższego terminu, Przewodniczący Rady Gminy Tomice na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym wezwał radnego Pana Mirosława Pawła Tłomaka do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. W wezwaniu tym radny został poinformowany, że niezastosowanie się do wezwania wywoła skutki prawne. Radny własnoręcznym podpisem i naniesieniem daty ”21 grudnia 2018 r.” potwierdził odbiór tego wezwania w dniu 21 grudnia 2018 r. Wezwanie zostało doręczone skutecznie i prawidłowo zgodnie z przepisami rozdziału 8 kodeksu postępowania administracyjnego a w szczególności zgodnie z art. 42 § 2 kpa doręczenie nastąpiło w lokalu organu administracji publicznej.

Wyznaczony dla radnego dodatkowy termin upłynął w dniu 4 stycznia 2019 r. (piątek). Pan Mirosław Paweł Tłomak swoje oświadczenie złożył w dniu 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek), a więc z uchybieniem 14. dniowego terminu ustawowego, który jest terminem zawitym, co oznacza, że nie można go przywrócić bez względu na przyczyny jego niedochowania, a czynność dokonana po jego upływie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, czyli jest nieważna.” - czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały.

   

  Były już radny, Mirosław Tłomak zadeklarował, że od podjętej przez Radę Gminy uchwały wygaszającej jego mandat radnego nie będzie się odwoływał do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Krakowie, jednak zamierza wystartować w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tomicach, które zostaną rozpisane w związku z wygaszeniem jego mandatu radnego.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane