Pozytywna ocena dwóch zarządów powiatu

27 czerwca 2019 15:23:16

  Radni Rady Powiatu Wadowickiego udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018, obejmującego również pracę Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji.

  

Pozytywna ocena dwóch zarządów powiatu

  Podczas sesji Rady Powiatu Wadowickiego w dniu 27 czerwca br. radni wysłuchali Raportu o stanie Powiatu Wadowickiego za 2018 rok, przedstawionego przez wicestarostę Beatę Smolec. Po krótkiej debacie radni udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, przeciw był jeden radny, a siedmiu radnych wstrzymało się od głosu.

  Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wadowickiego za 2018 rok. Po wysłuchaniu sprawozdania w wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły, informacji o stanie mienia powiatowego, raportu biegłego rewidenta oraz opinii RIO, radni przystąpili do głosowania. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, żaden z radnych powiatowych nie był przeciw, a 9 radnych wstrzymało się od głosu.

- W imieniu całego Zarządu chciałem podziękować za udzielenie absolutorium. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom Starostwa, a szczególnie Pani skarbnik, za całoroczną pracę - powiedział po głosowaniu starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas.

  Warto dodać, iż dzisiejsze głosowania nad wotum zaufania i absolutorium, oprócz oceny obecnego zarządu, obejmowały również odniesienie się radnych do pracy Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji w 2018 roku.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane