Wadowiccy sędziowie zabrali głos

31 stycznia 2020 18:15:45

  Sędziowie Sądu Rejonowego w Wadowicach wezwali członków Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji. Stanowisko przedstawicieli wadowickiej Temidy, to reakcja na styczniowe orzeczenie Sądu Najwyższego.

  

Wadowiccy sędziowie zabrali głos

  Sędziowie Sądu Rejonowego w Wadowicach podjęli Uchwałę, w której wezwali  członków Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji.

- Wzywamy członków - sędziów Krajowej Rady Sądownictwa wybranych w sposób sprzeczny z Konstytucją RP do natychmiastowej rezygnacji z funkcji pełnionych w tym organie, bowiem nie są oni przedstawicielami samorządu sędziowskiego - apelują sędziowie Sądu Rejonowego w Wadowicach.

  Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy zakwestionował sędziów powołanych za pomocą nowej Krajowej Rady Sądowniczej orzekając, iż Izba Dyscyplinarna nie jest sądem i jej orzeczenia są wadliwe. Orzeczenia innych sądów obsadzonych z pomocą powołanej na mocy nowej ustawy KRS są ważne, ale te orzekane w przyszłości będzie można kwestionować.

  

  Z kolei Trybunał Konstytucyjny do czasu rozstrzygnięcia zawiesił Uchwałę Sądu Najwyższego w  tej sprawie.

- Kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana; orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego - wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia - począwszy od dnia jej wydania - – informuje Trybunał Konstytucyjny.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane