Powiatowy budżet krzywdzący dla Wadowic

30 grudnia 2016 13:45:43

  Przyjęty budżet powiatu wadowickiego na 2017 rok chwaliła zarówno koalicja jak i opozycja. To dziwne, patrząc chociażby na inwestycyjne plany na terenie gminy Wadowice, czy też w powiatowej oświacie. Tam jest inwestycyjna pustynia...

  

Powiatowy budżet krzywdzący dla Wadowic

  Podczas sesji Rady Powiatu Wadowickiego w dniu 29 grudnia 2016 r. radni przyjęli budżet powiatu na 2017 rok. Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu chwalili zarówno radni koalicji PiS - PSL, jak i opozycja: Klub Radnych „Nowoczesny Samorząd” oraz radni niezrzeszeni.

  Podkreślano, że budżet zabezpiecza potrzeby na drogi powiatowe i ochronę zdrowia. Trochę gorzej może być z ponadgimnazjalną oświatą. Poparcie dla budżetu uwidoczniło się podczas głosowania, w którym wszyscy obecni na sali radni zagłosowali za przyjęciem budżetu powiatu na 2017 rok.

  Tymczasem przeglądając inwestycyjne plany samorządu powiatowego, nie jest tak różowo, a patrząc na gminę Wadowice,  jest tam wręcz inwestycyjna czarna dziura...

   

  O inwestycje w swoich gminach zadbali radni głównie z terenów wiejskich. Będą przebudowy dróg w gminach Tomice, Spytkowice, Kalwaria Zebrzydowska, budowa mostu w gminie Stryszów. Gorzej z Andrychowem, ale i tam planuje się budowę i przebudowę drogi pod inwestycje. W Wadowicach inwestycyjna pustynia. Nie ma pieniędzy ani na drogi, ani na oświatę. A jakie są potrzeby, wystarczy popatrzeć chociażby na salki gimnastyczne przy LO, Ekonomiku, czy w Mechaniku.

    

  

  Jeden z powiatowych radnych wybrany przez mieszkańców gminy Wadowice powiedział kiedyś, że Wadowice mają szpital, gdzie idą duże pieniądze, więc mieszkańcy Wadowic nie powinni się domagać innych powiatowych inwestycji na terenie gminy Wadowice.

  To szczyt hipokryzji! Szpital jest powiatowy, jest tak samo Wadowic, jak i Andrychowa, czy Kalwarii. Korzystają z niego mieszkańcy całego powiatu wadowickiego, wszystkich dziesięciu gmin. Omijanie gminy Wadowice w inwestycjach tylko dlatego, że na terenie Wadowic leży szpital, jest niesprawiedliwe i krzywdzące dla mieszkańców gminy Wadowice.

 Oprócz szpitala w budżecie są też planowane wydatki inwestycyjne w Wadowicach, ale na.. budynki Starostwa Powiatowego.

  Budżet powiatu wadowickiego na 2017 rok, który na sesji przedstawiła skarbnik powiatu Maria Warchoł, zakłada dochody w wysokości 123,5 mln zł, w tym subwencja ogólna nieco ponad 57 mln zł (46% dochodów budżetowych) oraz udział w podatkach centralnych: 30,5 mln zł (25% dochodów ogółem).

  Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2017 zaplanowano w wysokości 131,7 mln zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki: 77,58 mln zł

- wydatki na oświatę i wychowanie: 55,48 mln zł

- wydatki majątkowe: 15,46 mln zł

  

  Planowany deficyt w kwocie 8,21 mln zł ma zostać pokryty z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 6,5 mln zł oraz z nadwyżki wynikające z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

  

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się m.in.:

- przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Zygodowice i Ryczów (2,76 mln zł)

przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Przytkowice i Leńcze (650 tys. zł)

przebudowa mostu na rzece Cedron w Leśnicy (wkład powiatu 2 mln zł)

przebudowę drogi Spytkowice - Bachowice - Witanowice (775 tys. zł)

budowę i przebudowę drogi powiatowej w gmina Andrychów i Wieprz stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami (wkład powiatu 70,6 tys. zł)

zabezpieczenie osuwiska w Tomice Piekło wraz z budową drogi (200 tys. zł)

przystosowanie budynku Starostwa do przepisów p.poż. (100 tys. zł)

rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach (120 tys. zł)

przystosowanie budynku DPS przy ul. Pułaskiego do przepisów p.poż. (150 tys. zł)

głęboką modernizację energetyczna budynków ZZOZ w Wadowicach (ok. 3 mln zł)

zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Wadowicach: 500 tys. zł)

  

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane