Artykuł archiwalny

Praca wakacyjna w Niemczech

6 stycznia 2017 09:34:39

  W styczniu 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął przyjmowanie dokumentów studentów/uczniów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech - lato 2017.

  

Praca wakacyjna w Niemczech

  Studenci i uczniowie mogą znaleźć w okresie wakacyjnym pracę w Niemczech. Komplet dokumentów należy osobiście dostarczyć do 18 stycznia 2017 r.  do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pocztą elektroniczną lub telefonicznie:

  

W Krakowie
tel. 12 42 40 738 lub 735
e-mail: 

Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu 
tel. 18 44 29 490
e-mail: 

Zespole Zamiejscowym w Tarnowie 
tel. 14 62 69 940, wew. 27
e-mail: 

  

  Z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji - lato 2017 r.

  

   W tym roku nabór nie został objęty limitem,

a rozszerzono go o szkoły ponadgimnazjalne.

    

 O pracę wakacyjną mogą ubiegać się:

- studenci  uczelni wyższych  w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2017 r.;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2017 r.;

- deklarują znajomość języka niemieckiego;

- deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

- nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę);

- kandydat na dzień podjęcia pracy musi mieć ukończone 18 lat.

  Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

  Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

   (fot. Archiwum WP)

Szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane