Targi Andrychów 2017

Popiełuszko patronem ulicy w Kalwarii

13 lipca 2017 20:01:17

  Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem jednej z ulic w Kalwarii Zebrzydowskiej, o taką nazwę wnioskował jeden z mieszkańców. Burmistrz Miasta, radni Rady Miejskiej byli także za, w czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej podjęto odpowiednią uchwałę.

  

Popiełuszko patronem ulicy w Kalwarii

  W maju ubiegłego roku jeden z mieszkańców miasta zwrócił się do Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego z inicjatywą by nowej ulicy prostopadłej do ulicy 3 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej nadać imię ks. Jerzego Popiełuszki.

 - Był to wyjątkowy kapłan, który oddał życie w imię prawdy. Uważam, iż zasługuje na to by w tak pięknym mieście jak Kalwaria Zebrzydowska pamięć o nim była żywa -  argumentował w piśmie do Burmistrza mieszkaniec.

  

  Burmistrz Miasta poparł tą inicjatywę, zostały przeprowadzone konsultację,  o wyrażanie opinii w tej sprawie zostali poproszeni mieszkańcy nieruchomości przyległych do ulicy nieruchomości, Zarządy Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, radni Rady Miejskiej z terenu miasta Kalwaria Zebrzydowska, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria.

  Mieszkańcy w większości wyrazili pozytywną opinię podobnie jak Zarządy Osiedla nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, natomiast Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria oraz Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaproponowało nadanie nazwy ulicy nazwiskiem osoby szczególnie zasłużonej dla Kalwarii Zebrzydowskiej. 

  Ostatecznie Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej 29 czerwca podjęła uchwałę o nadaniu drodze wewnętrznej prostopadłej od ulicy 3 Maja imienia ks. Jerzego Popiełuszki.

  

Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko (1947-1984) – polski ksiądz zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w parafiach w Ząbkach (1972 - 1975) i Aninie (1975 - 1978). Z Anina został przeniesiony do Warszawy (1978) i był księdzem w Kościele Dzieciątka Jezus, św. Anny oraz, od czerwca 1980 roku, w Parafii pw. św. Stanisława Kostki. W 1978 roku został duszpasterzem środowisk medycznych w Warszawie.

  Od sierpnia 1980 związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także Solidarność. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, w stanie wojennym w Kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę.

  Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem, niezłomnością i odwagą, wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego, zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach.

  Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. 19 maja 1983 roku prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka.

    

 W czasie stanu wojennego wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. 19 października 1984 r. ks. Popiełuszko został zaproszony do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

  Wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy 'D' Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Rola kierowcy do dziś nie jest w pełni wyjaśniona.

  30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania.

  Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki oficjalnie otwarto 8 lutego 1997 roku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, a etap diecezjalny procesu zakończono dokładnie cztery lata później.

  3 maja 2001 roku nastąpiło wszczęcie prac przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych, która w 2002 roku wydała dekret o ważności akt procesu. W 2009 r. papież Benedykt XVI zgodził się na przyspieszony tryb rozpatrzenia sprawy.

  

  Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie na placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Wraz z nim mszę beatyfikacyjną koncelebrowało około 100 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 1,6 tys. kapłanów.

   

  20 września 2014 roku w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu do kanonizacji bł. ks. Jerzego. Uzdrowienie nastąpiło we Francji, stąd tam będzie się toczyć proces kanonizacyjny.

  Warte zobaczenia - http://muzeumkspopieluszko.pl/

   

Dzień obchodów i patron

  Na dni z możliwością uzyskania odpustu zupełnego arcybiskup Kazimierz Nycz w dniu 19 października 2010 wyznaczył:

Dzień imienin Jerzego – 23 kwietnia;

Rocznicę uroczystości beatyfikacyjnej – 6 czerwca;

Wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki – 19 października

   

W 2014 bł. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”

  

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane