Budżet gminy Spytkowice na 2019 uchwalony

21 grudnia 2018 09:58:59

  Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2019 rok. Na przyszłoroczne inwestycje zaplanowano w budżecie ponad 10 mln zł.

  

Budżet gminy Spytkowice na 2019 uchwalony

  W czwartek, 20 grudnia br. radni gminy Spytkowice zajęli się przedstawionym przez wójta gminy Mariusza Krystiana budżetem gminy na 2019 rok. Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok przyszły.

  Rada ustaliła łączną kwotę dochodów gminy Spytkowice na 2019 rok w wysokości 43.348.588,97  zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.899.599,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 5.448.989,97 zł.

  Gminne wydatki na 2019 rok radni ustalili w kwocie 45 271 152,07 zł, w tym wydatki bieżące 34.598.747,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.672.405,72 zł.

   

  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.922.564,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie  1.922.564,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację takich inwestycji, jak m.in.:

- poprawa dostępu do transportu kolejowego na terenie Gminy Spytkowice poprzez budowę infrastruktury dla obsługi podróżnych: 100 000

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Półwieś poprzez przebudowę skrzyżowania, budowę zatok autobusowych oraz budowę chodników: 50 000

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Pagory w Spytkowicach: 67.230

- aktualizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie: 10.591

- aktualizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Ks. Gołby w Bachowicach: 20.000

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Floriana w Miejscu: 70.000

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowego mostu na potoku Spytkowickim w ciągu drogi gminnej nr K470288 w Spytkowicach ul. Sosienki: 65.400

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Gminy Tomice na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr K470305 „Woźniki-Kaniów-Kosowa”: 50.000

- budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej w Spytkowicach: 373.700

- . modernizacja w zakresie nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Widokowa w Półwsi: 500.000

- przebudowa budynku komunalnego położonego w Ryczowie ul. Parkowa 7: 379.957

- przebudowa i modernizacja budynku komunalnego WDK w Lipowej celem przystosowania do funkcji „inkubatora przetwórstwa lokalnego”: 569.000

- rozbudowa budynku Domu Strażaka w Bachowicach – etap I: 400.000

- . rozbudowa i przebudowa budynku SP Nr 2 w Spytkowicach na potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym: 557.600

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dla GZUW na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.: S-ce, M-ce, L-wa, B-ce, R-ów i P-eś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”: 30.000

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Spytkowice”: 602.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR na terenie Gminy Spytkowice”: 934.560 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji - SPR na terenie Gminy Spytkowice”: 410.156

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego: 548.211,72

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice: 200.000

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Spytkowice: 50.000

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn.  „zwiększamy atrakcyjność pogranicza”: 250.000

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn. „modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”: 1.000.000

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn.  „rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w m. Spytkowice ul. Wiślana”: 700.000

- . wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i strefy rekreacji w m. Półwieś: 20.000

- wykonanie trybun na obiekcie sportowym LKS Orzeł w Ryczowie: 80.000

- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza i instalacji gazowej budynku LKS Borowik w Bachowicach: 11.000

- modernizacja obiektu sportowego Orlik 2012 w Bachowicach: 30.000 zł.

 

 

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane