Polityka prywatności

Polityka prywatności

21 stycznia 2013 23:40:08

1. Portal korzysta z technologii "cookie" i każdy użytkownik korzystający z portalu powiatlive.pl wyraża zgodę na korzystanie przez portal z plików "cookie".

2. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

3. Rejestrując się na portalu powiatlive.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez powiatlive.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez powiatlive.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez Użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy).

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji, jeżeli uważa to za słuszne. Dotyczy to między innymi profilów użytkowników, grup, zdjęć, filmów, wpisów oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz powodów, dla których to zrobił.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo podjąć następujące czynności:
- wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych
- natychmiastowego usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy

11. Wszystkie materiały umieszczone na portalu powiatlive.pl podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim, prawem prasowym oraz innymi właściwymi przepisami i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli. Wszystkie materiały, a w szczególności artykuły, zdjęcia, filmy video, pliki audio, blogi, wpisy, są stworzone przez członków redakcji oraz przez osoby i instytucje współpracujące z portalem powiatlive.pl a także przez samych użytkowników portalu i są chronione stosownymi przepisami.

12. Polityka prywatności jest częścią Regulaminu portalu powiatlive.pl.

        

powiatlive.pl

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane