Tag: Paweł Koper

Znaleziono 1 pasujący(ch) rekord(ów)


Upadłość Pawła Kopra

  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Pawła Kopra, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.   Paweł Koper jest radnym Rady...