Tag: ZUS

Znaleziono 2 pasujący(ch) rekord(ów)


Pieniądze do wzięcia

  Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. ZUS finansuje projekty o...