Tag: kościoły

Znaleziono 1 pasujący(ch) rekord(ów)


Pieniądze na zabytki w powiecie

  Uchwałą z 29 marca Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał 4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 94 obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Znalazło się wśród nich siedem budynków z terenu powiatu wadowickiego....