Tag: renowacja

Znaleziono 2 pasujący(ch) rekord(ów)


Burza wokół Matki Bożej

  Dziewiętnastowieczną kapliczkę, stojącą na prywatnym gruncie przy jednym ze skrzyżowań w Miejscu, wieńczyła kamienna figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. W ubiegłym roku, dzięki dotacji pozyskanej na tan cel przez gminę Spytkowice, rzeźba została poddana renowacji. W...

Pieniądze na zabytki w powiecie

  Uchwałą z 29 marca Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał 4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 94 obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Znalazło się wśród nich siedem budynków z terenu powiatu wadowickiego....