Samorządowcy pójdą w góry

7 sierpnia 2018 10:59:37

  Po raz dwudziesty trzeci Organizatorem Międzynarodowego Złazu Samorządowców jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Gospodarzem tegorocznego Złazu jest gmina Lanckorona.

  Celem złazu jest promowanie  gminnych miejscowości, zachwyt pięknem krajobrazów i przyrody oraz budowanie wśród samorządowców przyjaznej atmosfery i integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu stronach Babiej Góry.

  

Samorządowcy pójdą w góry

 Do tradycji należy iż w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wędrują po szlakach Ziemi Babiogórskiej. Są to specjalnie zaplanowane trasy. W tym roku jest ich pięć. Meta wszystkich usytuowana jest obok Kapliczki Konfederatów Barskich w Lankoronie. W tym roku rajd odbędzie się 25 sierpnia a rozpocznie się Mszą Św. Corocznie gospodarzem imprezy jest inna gmina w tym roku jest to Lanckorona.

  Po dotarciu do mety na uczestników zawsze czeka poczęstunek. Gospodarze zawsze przygotowywują liczne atrakcje i konkursy z nagrodami.

TRASA I: Przełęcz Sanguszki – las Groby – Lanckorona

    

Długość trasy: ok. 9 km                                   Czas przejścia: ok. 3 godz.

  Trasa niezbyt długa, ładna widokowo, praktycznie pozbawiona trudniejszych podejść. Prowadzi obok kilku miejsc związanych z historią konfederacji barskiej.

  Z przystanku busów usytuowanego na Przełęczy Sanguszki nieopodal pomnika ruszamy za znakami niebieskimi na północ, mijając po chwili po lewej duży krzyż upamiętniający Konfederatów Barskich. Nieco dalej trasa przecina wąski pas lasu, a następnie biegnie przez widokowe pola. Zbliżamy się do widocznej przed nami granicy lasu Groby, a następnie kontynuujemy marsz wzdłuż tej granicy, najpierw wciąż na wprost, a następnie, skręciwszy wyraźnie w prawo – na wschód. Z tego odcinka szlaku roztaczają się piękne panoramy na Beskid Makowski. Po pewnym czasie szlak skręca bardzo ostro w lewo, wchodzi w las i doprowadza do symbolicznego cmentarza Konfederatów Barskich. W dalszym ciągu kontynuujemy marsz przez las Groby, a po wyjściu z niego kierujemy się w prawo i wędrujemy dalej granicą lasu i pól, a następnie przecinając pasy zarośli i łąk. Mijamy kilka rozwidleń, dlatego na tym odcinku trasy należy zwracać baczniejszą uwagę na znaki. Jedna z dróg odchodzących od szlaku w lewo prowadzi do kolejnego krzyża poświęconego konfederatom, my jednak kontynuujemy marsz za znakami niebieskimi. Droga, którą idziemy, od pewnego momentu otrzymuje nawierzchnię asfaltową, a nieco dalej doprowadza do pierwszych domów os. Dział Palecki, należącego już do Lanckorony, której centrum, pięknie położone na stoku Lanckorońskiej Góry, widoczne jest przed nami. Mijamy po lewej zabytkową kapliczkę domkową, a po kolejnych kilkunastu minutach marszu dochodzimy do miejsca, w którym z lewej do naszej drogi dołącza inna droga asfaltowa, którą biegnie szlak żółty, a wraz z nim złazowe trasy IIA, IIB i IIC. Idziemy nadal na wprost za znakami niebieskimi i żółtymi, mijając po lewej kapliczkę św. Anny, wedle tradycji wzniesioną w miejscu śmierci Kajetana Sapiehy i Antoniego Orzeszko, dowódców wojsk Konfederatów Barskich w bitwie z Rosjanami 23 maja 1771 r. Nie zmieniając kierunku marszu, wchodzimy w zwartą zabudowę centrum Lanckorony, a następnie, wciąż trzymając się znaków, docieramy ul. Piłsudskiego do lanckorońskiego rynku. Tu opuszczamy szlak niebieski.

  Z górnej części rynku idziemy w prawo malowniczą ul. Świętokrzyską aż do cmentarza z niewielkim kościółkiem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Na kolejnych skrzyżowaniach idziemy konsekwentnie na wprost (na wschód) drogą asfaltową wiodącą do Jastrzębi i Sułkowic, docierając na metę Złazu usytuowaną obok kolejnej kapliczki konfederackiej.

   

  Początek trasy: Przełęcz Sanguszki (przystanek busów)

Zalecana godzina wyjścia na trasę: 9.45

     

TRASA IIA: Budzów – Chełm Wschodni – Skawinki – Lanckorona

    

Długość trasy: ok. 13 km                                 Czas przejścia: ok. 4 godz.

  Trasa wyprowadzająca na grzbiet Chełmu z Budzowa, a następnie prowadząca przez malowniczą wieś Skawinki do Lanckorony. Początkowo biegnie głównie lasem, następnie skrajem zagajników i pól, obfitujących w ładne panoramy na Beskidy, wreszcie odkrytym terenem, z którego roztaczają się widoki na coraz bliższą Lanckoronę oraz jej otoczenie. Podejście w przeważającej części łagodne, nie wymagające większego wysiłku, drugi, odkryty odcinek trasy może być nieco uciążliwy w przypadku upału. Większa część trasy – w tym cały odcinek od grzbietu Chełmu do Lanckorony – wiedzie drogami asfaltowymi.

  Spod kościoła w Budzowie trasa prowadzi za znakami zielonymi na północ, początkowo drogą asfaltową, a następnie stanowiącą jej przedłużenie szeroką, bitą drogą leśną, mijając wzniesienie Lasek, a następnie schodząc na Przełęcz Mysią. Tu droga skręca w lewo, a szlak zielony, którym należy nadal wędrować, biegnie w dotychczasowym kierunku węższą ścieżką, skrajem widokowych łąk lub przez niewielkie zagajniki. Trasa mija po lewej wiatę (jeden z obiektów tzw. Podbabiogórskiego Szachowiska), wyżej przechodzi tuż pod szczytem Mysiej Góry, następnie nieco się obniża i przez Przełęcz Wrotkowską doprowadza do węzła szlaków turystycznych pod szczytem Chełmu Wschodniego. Stąd idziemy w prawo (na północny wschód), grzbietem Chełmu, wciąż za znakami zielonymi oraz towarzyszącymi mu odtąd czerwonymi i żółtymi. Wkrótce przecinamy drogę asfaltową Budzów – Stronie. Znaki zielone odchodzą tu w lewo, my natomiast kontynuujemy wędrówkę na wprost, odtąd także drogą asfaltową, za znakami żółtymi i czerwonymi. Po chwili opuszczamy grzbiet i biegnący nim dalej szlak czerwony, skręcając w lewo, zgodnie z przebiegiem drogi asfaltowej. Teraz idziemy już tylko za znakami żółtymi, opuszczamy las i schodzimy do centrum wsi Skawinki, mijając wśród zabudowań zabytkową kapliczkę "Dzwonek", a następnie drewniany kościół pw. św. Joachima. Dochodzimy do głównej drogi Palcza-Budzów i kierujemy się nią w lewo, przekraczając dwukrotnie mostki na potoku Skawinka i mijając miejscową szkołę. Dochodzimy do skrzyżowania dróg asfaltowych, wybierając środkową z nich. Opuszczamy zabudowania należącego już do Lanckorony osiedla Łaśnica i kontynuujemy spacer, jednostajnie się wznosząc. Po pewnym czasie dochodzimy do innej, biegnącej ukośnie, drogi asfaltowej. Wiedzie nią szlak niebieski, a wraz z nim złazowa trasa I. Skręcamy tu w lewo i idziemy odtąd za znakami żółtymi i niebieskimi zgodnie z opisem trasy I.

   

  Początek trasy: Kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie

Zalecana godzina wyjścia na trasę: 8.45

   

TRASA IIB: Zembrzyce – Chełm – Chełm Wschodni – Skawinki – Lanckorona

  

Długość trasy: ok. 17,5 km                              Czas przejścia: ok. 6 godz.

  Wariant trasy, wyprowadzający na grzbiet Chełmu z Zembrzyc. Trasa nietrudna, lecz długa. Prowadzi przez widokowy szczyt Starowidza, a po wyjściu na niego wiedzie na długim odcinku grzbietem Chełmu niemal bez żadnych podejść, poza krótkim wejściem na jego glówny szczyt. W drugiej części trasa biegnie drogami asfaltowymi przez malowniczą wieś Skawinki do Lanckorony.

  Z zembrzyckiego rynku trasa prowadzi za znakami czerwonymi na północ, między zabudowaniami. Przekracza most na Paleczce, mija Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy "Totus Tuus", a następnie wznosi się drogą asfaltową do wysoko położonego zembrzyckiego osiedla Bałdyse. Tu, na rozwidleniu, szlak skręca w lewo (na zachód) i krótko, wśród domów osiedla, wyprowadza na zachodni szczyt Starowidza (metę ubiegłorocznego Złazu Samorządowców SGB), z którego roztacza się piękna panorama na Beskidy: Żywiecki, Makowski i Mały oraz Jezioro Mucharskie. Odtąd wędrujemy grzbietem pasemka Chełmu, nadal za znakami czerwonymi. Idziemy najpierw skrajem lasu i pól, a następnie przez las, przechodząc przez główny szczyt Starowidza. Po wyjściu z lasu schodzimy do drogi Marcówka – Stryszów, którą osiągamy obok dużej kaplicy domkowej, leżącej na terenie Marcówki. Idziemy krótko drogą asfaltową w lewo, utrzymując wschodni kierunek marszu przechodzimy pomiędzy domami os. Kramarki, należącego już do Stryszowa, a następnie wchodzimy w zwarty las obejmujący szczytową kopułę Chełmu. Nie zmieniając kierunku marszu na rozwidleniach, podchodzimy jednostajnie na szczyt. Tuż przed nim mijamy mogiłę partyzanta z okresu II wojny światowej, a następnie miejsce, w którym z lewej dochodzi do naszej trasy szlak niebieski ze Stryszowa, a wraz z nim złazowa trasa IIC. Stąd idziemy jeszcze 100 m za znakami czerwonymi i niebieskimi do zabytkowej kapliczki św. Onufrego na szczycie Chełmu. Tu szlak niebieski się kończy, my zaś kontynuujemy marsz na wschód za znakami czerwonymi przez las pokrywający grzbiet Chełmu. Po pewnym czasie z prawej strony dochodzi szeroka utwardzona droga leśna. Idziemy nią na wprost, nie zmieniając kierunku marszu, aż do węzła szlaków pod szczytem Chełmu Wschodniego. Tu z prawej dochodzą znaki zielone z Budzowa, którymi prowadzi złazowa trasa IIA, tu także rozpoczyna się szlak żółty do Skawinek i Lanckorony. Kontynuujemy marsz, idąc odtąd zgodnie z opisem trasy IIA, początkowo za biegnącymi wspólnie znakami czerwonymi, zielonymi i żółtymi.

   

  Początek trasy: Rynek w Zembrzycach

Zalecana godzina wyjścia na trasę: 6.45

TRASA IIC: Stryszów – Chełm – Chełm Wschodni – Skawinki – Lanckorona

  

Długość trasy: ok. 15 km                                 Czas przejścia: ok. 5 godz.

  Wariant trasy, wyprowadzający na szczyt Chełmu ze Stryszowa. Podejście nie należy do najtrudniejszych, jednak jego odcinek ponad os. Rzeczki jest nienajlepiej oznakowany i niestety dość trudny orientacyjnie. Po osiągnieciu szczytu trasa biegnie dalej grzbietem Chełmu, a nastepnie, drogami asfaltowymi, przez wieś Skawinki do Lanckorony.

  Spod kościoła w Stryszowie trasa prowadzi za znakami niebieskimi drogą asfaltową na południe,  następnie, z rozwidlenia dróg – w prawo, przez os. Rzeczki. W miejscu, w którym droga zatacza na terenie osiedla łuk w prawo, szlak ją opuszcza (uwaga! mylne miejsce!) i biegnie nadal na wprost, najpierw przez zarośla, przekraczając potoczek, a następnie na przełaj przez łąkę, w stronę widocznego wyżej domu, który należy minąć i kontynuować podejście w tym samym kierunku, do kolejnej grupy domów (na tym odcinku szlak jest słabo oznakowany!). Trasa dociera w końcu do drogi dojazdowej do tych zabudowań, którą należy kontynuować marsz, wciąż za znakami niebieskimi (odtąd oznakowanie jest już wyraźne). Szlak po pewnym czasie doprowadza do os. Chełm, przecina je, a następnie drogami leśnymi wznosi się tuż po wierzchołek Chełmu, gdzie z prawej strony dochodzi szlak czerwony, a wraz z nim złazowa trasa IIB. Stąd należy kontynuować wędrówkę, idąc jeszcze 100 m na wprost za znakami czerwonymi i niebieskimi do zabytkowej kapliczki św. Onufrego na szczycie Chełmu, a następnie dalej, już tylko za znakami czerwonymi (szlak niebieski tu się kończy), zgodnie z opisem trasy IIB.

   

  Początek trasy: Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Stryszowie

Zalecana godzina wyjścia na trasę: 7.45

  

TRASA III: Kalwaria Lanckorona PKP – Brody – Lanckorona

  

Długość trasy: ok. 5 km                                   Czas przejścia: ok. 1 godz. 45 min.

  Najkrótsza trasa, prowadząca na metę Złazu od strony północnej. Poza niedługim odcinkiem pomiędzy Capią Górką a Lanckorońską Górą biegnie niemal cały czas drogami osiedlowymi i asfaltowymi.

  Sprzed stacji kolejowej Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona ruszamy drogą asfaltową na południe za znakami niebieskimi (oraz towarzyszącymi im początkowo zielonymi). Wkrótce dochodzimy do poprzecznie biegnącej drogi krajowej nr 52. Tu szlak zielony odchodzi w prawo, my natomiast udajemy się w lewo zgodnie z przebiegiem szlaku niebieskiego i dochodzimy do przystanku busów Brody Skrzyżowanie (tu także można rozpocząć wycieczkę). Przekraczamy most na Skawince (Cedronie) i docieramy do miejsca, w którym od drogi krajowej odchodzi w prawo boczna droga do Palczy. Skręcamy nią w prawo, a niemal natychmiast potem – w lewo, wchodząc pomiędzy domy Brodów. Wkrótce osiągamy kolejną drogę asfaltową, którą udajemy się w prawo, na południe. Niedługo potem, w rejonie niewysokiej kulminacji o nazwie Capia Górka, kończą się zabudowania Brodów, a także asfalt, a my idziemy nadal na wprost, wchodząc do lasu. Po kilkunastu minutach wychodzimy z niego, natrafiając na biegnącą poprzecznie drogę asfaltową Brody – Lanckorona. Tu opuszczamy szlak niebieski i kierujemy się drogą w lewo, za znakami czarnymi. Mijamy po lewej hotel "Modrzewiówka", a nieco dalej po prawej dojście do zabytkowej willi "Tadeusz" i docieramy do poprzecznie biegnącej ul. Świętokrzyskiej, którą wiedzie szlak żółty. Znaki czarne odchodzą tu w prawo, my zaś skręcamy ponownie w lewo i, idąc odtąd za znakami żółtymi, mijamy lanckoroński cmentarz z niewielkim kościółkiem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, następnie na kolejnych skrzyżowaniach kierujemy się konsekwentnie na wprost (na wschód), docierając w ten sposób na metę Złazu usytuowaną obok kapliczki upamiętniającej Konfederatów Barskich.

   

  Początek trasy: Stacja PKP Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona (lub przystanek busów Brody Skrzyżowanie)

Zalecana godzina wyjścia na trasę: 11.00

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane