III Wadowicka Gala Wolontariatu za nami!

14 listopada 2018 18:39:58

  Wolontariusze naszego regionu mieli okazję do wzajemnego poznania się, zaprezentowania swojej działalności na III Wadowickiej Gali Wolontariatu, która odbyła się 14 listopada 2018 w Wadowickim Centrum Kultury.

  

III Wadowicka Gala Wolontariatu za nami!

  Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach w ramach projektu “Wolontariusze – to My!”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  W imprezie wzięło udział ponad 150 osób z 21 szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką. Podczas trzeciej już edycji regionalnej gali mieli okazję spotkać się i poznać wolontariusze powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Gościliśmy przedstawicieli następujących kół wolontariatu:

1. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

2. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

3. Koło Wolontariatu działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

4. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

5. Koło Wolontariatu „Warto Pomagać” działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

6. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Łączanach

7. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

8. Koło Wolontariatu działające przy Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach

9. Koło Wolontariatu „Caritas” działające przy Szkole Podstawowej im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej

10. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

11. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie

12. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

13. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach

14. Koło Wolontariatu działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie

15. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku

16. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy

17. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach 

18. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tomicach  

19. Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie 

20. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Choczni  

21. Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach 

  Szkolne centra i koła wolontariatu z naszego terenu miały okazję do wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń. Wspólne spotkanie zainspirowało wolontariuszy do nowych działań, ułatwiło planowanie działań partnerskich między szkołami i organizacjami pozarządowymi na większą skalę oraz pozwoliło na szerszą prezentację osiągnięć wolontariuszy. Spotkanie było okazją do promowania wolontariatu w środowisku lokalnym i przybliżenia Małopolanom idei wolontariatu i inspirowania młodzieży do działania.

  Każda szkoła, która wzięła udział w gali otrzymała upominki – gadżety przygotowane w ramach projektu oraz oraz publikacje związane z wolontariatem.  Impreza była częścią projektu Wolontariusze – to My!” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego celem jest popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracja środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez działania informa-cyjno- promocyjne, organizację spotkań szkoleniowych w szkołach oraz gali promującej wolontariat w 2018.

Kontakt z organizatorem:

Joanna Szymańska

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach
os.XX-lecia 1, 34-100 Wadowice
tel. (33)873-18-87
kom. 695-727-833

www.dacszanse.pl

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane