Alarm Smogowy w Krakowie

31 stycznia 2017 16:20:43

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  

Alarm Smogowy w Krakowie

  Mając na uwadze aktualną sytuację oraz prognozy (krótkoterminową i 5-dniową) postanowiono podjąć działania określone w obowiązującym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.

  

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego postanowił wprowadzić III stopień (najwyższy) alarmowy.

  Czas obowiązywania: 2 doby (do 2 lutego 2017 r. do godz. 12.00)

  

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje sytuację (stacje pomiarowe) i na bieżąco przekazuje dane służące do sformułowania komunikatów. Działania będą realizowane przez wszystkie odpowiedzialne służby. Miasto Kraków niezależnie podejmuje działania w ramach kompetencji samorządu.

  

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

  

Zasadnicze zaplanowane działania krótkoterminowe:

• unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

• ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

• apel o zaprzestanie palenia w kominkach oraz zaprzestanie stosowania paliw o niskiej jakości,

• Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej (dla osób z dowodem rejestracyjnym),

• wzmożone kontrole palenisk domowych przez Straż Miejską Miasta Krakowa,

• wzmożone kontrole procesów technologicznych mających wpływ na poziom stężenia,

• zalecenie wzmożenia kontroli jakości spalin (Policja, ITD.)

• apel do ZDR o rozważenie ograniczenia uciążliwych procesów technologicznych

• przekazanie powyższych zaleceń dla gmin sąsiadujących z Krakowem

 

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane