Brzeźnica zagrożona ptasią grypą

3 lutego 2017 20:13:00

  UWAGA! Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Brzeźnica uznano teren wzdłuż drogi krajowej nr 44 – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775 K, tj. miejscowości: Łączany, Kossowa, Chrząstowice i część Brzeźnicy do drogi w kierunku przeprawy promowej.

  

Brzeźnica zagrożona ptasią grypą

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie Gminy Alwernia, Wojewoda Małopolski w dniu 3.02.2017r. wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

  Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Brzeźnica uznano teren wzdłuż drogi krajowej nr 44 – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775 K, tj. miejscowości: Łączany, Kossowa, Chrząstowice i część Brzeźnicy do drogi w kierunku przeprawy promowej.

   

  W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   

W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa zakazuje się:

   

- Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

- Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym,

 

- Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,

 

- Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych chyba, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,

 

- Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane