Rusza projekt badawczy w Kalwarii

2 marca 2017 07:09:42

  Na podstawie porozumienia, jakie zostało podpisane w maju 2016 o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Gminą Kalwaria Zebrzydowska, Wydział Energetyki i Paliw rozpoczął realizację projektu z „Grantu Rektorskiego AGH”, którego celem jest ocena jakości powietrza na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska. 

  

Rusza projekt badawczy w Kalwarii

  Projekt realizowany jest przez studenckie koła naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy współudziale gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz młodzieży ze szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  

  Pomiary emisji cząstek stałych z podziałem na frakcje PM10, PM2.5 oraz PM1 będą dokonywane przez mobilną stację pomiarową w okresie zimowym i letnim. Następnie przeprowadzona zostanie analiza składu chemicznego zebranych próbek pyłu zawieszonego pod kątem obecności zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrią mas.

  Monitoringiem zostanie objęte całe miasto, a pomiary rozpoczną się w jego zachodniej części. Ponadto Gmina Kalwaria Zebrzydowska rozpoczęła też współpracę Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Jagiellońskim.  

  

  Podczas spotkania z Krzysztofem Pawlakiem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panem dr Zenonem Nieckorzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawiony został projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński pt.: „Rozproszona sieć czujników do monitorowania środowiska”.

  

  W ramach tego projektu budowana jest rozproszona sieć stacji pomiarowych wyposażonych m.in. w czujniki umożliwiające wykonywanie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Pomiarami objęty jest obszar miasta Krakowa i jego okolice. W trakcie spotkania podjęto wstępne ustalenia na temat  współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie prowadzonego projektu. 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane