Targi Andrychów 2017

Dotacja dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

18 kwietnia 2017 17:51:32

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dotację w kwocie 328 395,49 zł na docieplenie i modernizację Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

  

Dotacja dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

  SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 328 395,49 zł.
  Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR na zrealizowanie inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia.

  
  Dzięki tej dotacji budynek Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zostanie ocieplony, przeprowadzona będzie termomodernizacja budynku, zostaną też wymienione okna, grzejniki, docieplony zostanie stropodach, zabezpieczone fundamenty, zamontowana zostanie pompa ciepła i wymienione zostaną drzwi.
Staramy się także o dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki, a planowana wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 501.000,00 zł. Przeszliśmy wstępną weryfikację kart projektu. - mówi Grzegorz Pasternak kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  

  Dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki będzie możliwe w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane