Szpitalne rozrachunki

28 czerwca 2018 23:20:55

  Wadowicki ZZOZ zamknął działalność w ubiegłym roku wysoką stratą blisko 6,3 mln zł. Szybko rośnie również całkowite zadłużenie szpitala z lat poprzednich, które sięga już 37 mln zł, a więc połowy całej wartości ZZOZ w Wadowicach.

  

Szpitalne rozrachunki

  Rada Powiatu w Wadowicach, podczas sesji w dniu 28 czerwca br., przyglądnęła się działalności Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Informację na temat wyników finansowych, osiągniętych przez wadowicki ZZOZ w 2017 roku przedstawiła główna księgowa Renata Mikołajczyk. Wynik finansowy z całej działalności ZZOZ w Wadowicach za 2017 rok zamknął się stratą 6 282 227,52 zł.

  Najważniejsze przychody ZZOZ-u stanowiły środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły o, 61,5 mln zł. Kolejna grupa przychodów była z działalności medycznych (3 mln zł) , takich jak badania laboratoryjne, rentgen, podstawowa diagnostyka, transport sanitarny, medycyna pracy. Na działalność niemedyczną składają się przychody z umów najmu i dzierżawy,

  Całkowity przychody ZZOZ za rok ubiegły wyniosły 103% przychodów planowanych, a całkowite koszty z działalności wyniosły 75,4 mln zł (103,4 % kosztów planowanych)

  Zobowiązania krótko terminowe na koniec ub.r. wyniosły blisko 18,5 mln zł (w tym zobowiązania wymagalne 8,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe na koniec ub.r. wobec powiatu wadowickiego 3 mln zł (pożyczka)

  W ub.r. został zakupiony aparat RTG za 269 tys. zł (spłacany w ratach) oraz sprzęt medyczny do Działu rehabilitacji medycznej za 38 tys. zł. Przeprowadzono remont pracowni RTG za 280 tys. zł, wykonano projekt nowej lokalizacji Oddziału dziecięcego za kwotę 73 tys. zł. Ponadto pozyskano sprzęt z WOŚP o wartości 89 tys. zł.

  

  

  Podczas dyskusji radny Zbigniew Małecki pytał o ratowników medycznych, czy po wyroku sądu dyrekcja ZZOZ dalej będzie kwestie roszczeń rozstrzygała na drodze sądowej? Z kolei radny Ireneusz Cholewa mówił, że całkowite zadłużenie wadowickiego ZZOZ-u jest na poziomie 37  mln zł, tj. równowarte połowie wartości całego majątku ZZOZ-u. Radny dziwił się, jak można było w tak krótkim czasie kilku lat doprowadzić do tak wysokiego zadłużenia.

  Radny Jacek Jończyk zwrócił uwagę, że samorząd powiatu wadowickiego będzie musiał pokryć stratę ZZOZ-u w wysokości 1,3 mln zł i zaapelował do Zarządu Powiatu, aby nie przerzucać tego obciążenia na następną kadencję, tylko pokryć tę stratę jeszcze w tej kadencji.

  Radna Maria Wądrzyk mówiła m.in. o trudnych relacjach między dyrekcją ZZOZ-u a Radą Pracowników wadowickiego szpitala. Natomiast Radny Józef Łasak podawał przykłady szpitali, które są na plusie, m.in. szpital w Oświęcimiu, czy szpitale w takich powiatach jak limanowski i gorlicki. Radny zwrócił uwagę na wysokie koszty osobowe w wadowickim szpitalu.

  Bardziej optymistyczne wyniki, odnoszace się do tego roku, przedstawiła dyrektor ZZOZ w Wadowicach Beata SzafraniecZa pierwsze pięć miesięcy 2018 roku szpital jest na minusie tylko 326 tys. zł.

  Tak dobrze nie będzie jednak przez cały rok. Dyrektor przewiduje, że na koniec b.r. będzie strata, ale trochę mniejsza, niż ta z roku ubiegłgo. Zdaniem dyrektor Beaty Szafraniec, jest więc szczypta optymizmu w rozpaczliwej kondycji finansowej wadowickiego szpitala.  W głosowaniu jawnym Rada Powiatu, przy pięciu głosach wstrzymujących się, przyjęła sprawozdanie finansowe ZZOZ w Wadowicach za 2017 rok.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane