Trudna sytuacja w szpitalu

28 grudnia 2018 19:42:40

  Rada Powiatu Wadowickiego przyjęła informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Wadowicach oraz zatwierdziła Program Naprawczy dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Sytuację w wadowickiej lecznicy uznano za trudną.

  

Trudna sytuacja w szpitalu

  Radni Rady Powiatu w Wadowicach, podczas ostatniej w 2018 roku sesji dokonali oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za rok obrotowy 2017.

  Na podstawie przedstawionego przez dyrekcję ZZOZ Raportu radni ocenili sytuację ekonomiczno-finansową szpitala, jako trudną. Z Raportu wynika m.in., że wadowicki ZZOZ ma ograniczoną zdolność do regulowania bieżących zobowiązań oraz ograniczoną płynność finansową.

   

    

  Informację o bieżącej sytuacji ZZOZ w Wadowicach przedstawiła dyrektor tej placówki Beata Szafraniec. wynik finansowy na koniec listopada 2018 roku zamkną się kwotą minus 491 724 zł. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku w tym okresie wynik był minus 4 116 906 zł. Wynik finansowy poprawił się więc o ponad 3,6 mln zł.

  Podczas sesji Rada Powiatu zatwierdziła również przedłożony przez dyrektor Beatę Szafraniec Program Naprawczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

  W ramach działań naprawczych planuje się m.in. usprawnienie organizacji pracy, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę komunikacji wewnątrz ZZOZ oraz wdrożenie systemów motywacyjnych.

  Planuje się również przeprowadzenie szeregu inwestycji modernizujących obiekty infrastruktury ZZOZ oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych doposażających placówkę w nowoczesny sprzęt medyczny.

  Dyrekcja ZZOZ planuje również rozwinięcie świadczenia dodatkowych usług medycznych. Świadczenie dodatkowych usług medycznych w zakresie alergologii, chorób metabolicznych, geriatrii, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży uzależnione jest od terminu ogłoszenia konkursu ofert oraz od pozyskania lekarzy o wymaganych specjalnościach.  Planuje się też m.in. pozyskanie kontraktu z zakresu profilaktyki raka piersi (mammografia), a uruchomienie Gabinetu Położnej uzależnione jest od pozyskania położnej posiadającej stosowne kwalifikacje. Również wprowadzenie możliwości znieczulenia podczas porodu uzależnione jest od zatrudnienia anestezjologa w ramach Bloku Porodowego.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane