Regulamin publikacji komentarzy

Regulamin dodawania komentarzy na portalu powiatlive.pl

1. Umieszczanie na portalu powiatlive.pl komentarzy następuje przy użyciu formularzy znajdujących się na portalu. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest zaakceptowanie regulaminu portalu powiatlive.pl, wypełnienie wszystkich pól formularza, a także przepisanie kodu z obrazka. Wszystkie komentarze dodane na portal powiatlive.pl wyświetlają IP komputera, z którego przesłano komentarz.

2. Dodawane komentarze muszą merytorycznie dotyczyć tego materiału, pod którym są dodawane. Na inną tematykę portal powiatlive.pl przeznaczył inne miejsca, takie jak: Wasze artykuły, Bolgi, Opinie, Ogłoszenia.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:

-  sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem, etyką,

- powszechnie uznanych za naganne moralnie,

- poniżających inne osoby, grupy osób, społeczności, narodowości, mniejszości wyznaniowe i seksualne,

- wulgaryzmów,

- reklam komercyjnych

- linków do innych stron internetowych

- pomówień, oskarżeń w stosunku do wydawcy, redakcji i obsługi portalu powiatlive.pl

4. Wszyscy użytkownicy umieszczają na portalu powiatlive.pl swoje komentarze na własną odpowiedzialność. Właściciel i wydawca portalu powiatlive.pl, redakcja powiatlive.pl oraz obsługa portalu nie biorą odpowiedzialności za treść i formę umieszczanych komentarzy na wszystkich stronach portalu powiatlive.plPortal powiatlive.pl zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy. Portal powiatlive.pl nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego komentarza. Portal powiatlive.pl nie ma obowiązku informowania użytkowników o zablokowaniu lub usunięciu komentarzy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach portalu powiatlive.pl i obowiązuje wszystkich użytkowników. Portal powiatlive.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania do niniejszego Regulaminu zmian, które również obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach portalu powiatlive.pl.