Zarząd Powiatu chce sprzedać działki w Radoczy. Znajdą się chętni?

24 maja 2021 20:27:50
Zarząd Powiatu chce sprzedać działki w Radoczy. Znajdą się chętni?

  Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KR1W/00023097/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

  

  Przetargi odbędą się w dniu 16.06.2021 r. na Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 24B, w godzinach podanych w tabeli:

   

                 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

- działki

Powierzchnia

łączna w ha

Cena wywoławcza

brutto [zł]

Wadium

[zł]

Godz. przetargu

I.

1746/1

0,1963

72 900,00

6 500,00

1000

II.

1746/2

0,1724

64 080,00

5 800,00

1030

III.

1746/3

0,2253

82 710,00

7 400,00

1100

IV.

1746/5

0,2314

83 880,00

7 500,00

1130

   

  Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   

  Do ceny sprzedaży ww. działek został doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki na dzień sporządzania ogłoszenia o przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.

   

  Wadium w wysokości podanej w tabeli dla odpowiedniego numeru działki powinno znaleźć się
na koncie Starostwa w terminie do dnia 09.06.2021 r.

  

  Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2 oraz  opublikowana na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl w zakładce „Ogłoszenia i  komunikaty” - „Nieruchomości na sprzedaż”. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 1 - codziennie w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr 33 8734 263.

   

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane