Artykuł archiwalny

Inauguracja obchodów dwóch rocznic

1 marca 2018 11:56:51

  Podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Lanckronie zainaugurowano obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej w Lanckoronie oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.

  

Inauguracja obchodów dwóch rocznic

  Uroczysta XXXI sesja Rady Gminy Lanckorona miała miejsce 28 lutego br. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie. Całość rozpoczęła się uroczystym wciągnięciem flagi na maszt przed budynkiem Urzędu Gminy. Jak powiedział Wójt Tadeusz Łopata – „flaga powiewająca nad urzędem będzie przypominać nam wszystkim, że rok 2018 jest rokiem dwóch wielkich rocznic – 100-lecia Niepodległości Polski i 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej”.

  Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek w towarzystwie Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krystyny Miski i Ryszard Radonia przy dźwięku werbla dokonał wciągnięcia flagi na maszt. W tym wydarzeniu uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata, Radni Rady Gminy Lanckorona, poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie wraz uczniami i Dyrekcją.

  Na zaproszenie Wójta Tadeusza Łopaty do Lanckorony przyjechał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Senator RP Andrzej Pająk. W uroczystej sesji uczestniczyli także Radni Powiatowi Zbigniew Małecki oraz Jerzy Sikora. Urząd Gminy był reprezentowany przez Panią Sekretarz Teresę Florek, Panią Skarbnik Barbarę Miskę oraz pracowników. Na sali można było dostrzec także Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, a Dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy stawili się wraz z delegacjami szkolnymi. Na zaproszenie Wójta pojawiła się również niedawno powołana Gminna Rada Seniorów.

  

  

  Uroczystej oprawy całości nadał udział pocztów sztandarowych, którym przewodził Komendant Gminny ZOSP RP Stanisław Moskała: OSP Lanckorona, OSP Izdebnik, OSP Jastrzębia, OSP Skawinki, SP Lanckorona, 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich Małopolski wraz z panem Zbigniewem Strzeżywojem– Burzyńskim.

 O oprawę muzyczną i odegranie hymnu państwowego zatroszczyła się Gminna Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Zygmuntem Rozumem.

 

  Obrady uroczystej XXXI sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Ryszard Frączek, którzy przywitał wszystkich gości oraz poprosił Wójta Tadeusza Łopatę o wygłoszenie okolicznościowego wystąpienia.

  Wójt przypomniał wszystkim zebranym, że wspólnym mianownikiem łączącym 250-lecie Zawiązania Konfederacji Barskiej i 100-lecie Odzyskania Niepodległości jest właśnie niepodległość, bo to o nią upominali się konfederaci barscy odwołując się przy tym do dwóch wielkich wartości: wiary i wolności. Właśnie nad tymi zaś dwoma wartościami pochylił się w swoim przemówieniu Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony prof. Zbigniew Mirek. Podkreślił on, że „żyjemy w czasach, które swobodę wyboru, polegającą na możliwości robienia tego, cosię chce, pomyliły z wolnością (…) swoboda działania jest ważna, ale nie jest ona wolnością”. Profesor Mirek przywołał również słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że wolność jest trudna i trzeba jej się stale uczyć.

  Po przemówieniach odczytana została przez Przewodniczącego uchwała inaugurująca Obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej oraz 100-lecia Niepodległości Polski w roku 2018 w Gminie Lanckorona, która została przyjęta przez aklamację. Następnie Gminna Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy.

  Przewodniczący obradom Ryszard Frączek poprosił o zabranie głosu Senatora RP Andrzeja Pająka, który opowiedział o otwarciu domu polskiego w Barze, miejscu zawiązania konfederacji i o tym jak kultywowana jest tam polskość. Następnie głos zabrał Wojewoda Piotr Ćwik, który w swoim przemówieniu wyraził podziw dla przygotowań poczynionych przez organizatorów oraz podkreślił, że głównym sensem świętowania takich rocznic jest kultywowanie pamięci dla młodych pokoleń. Zauważył również, że na sali była obecna młodzież szkolna, co jak podkreślił szczególnie go cieszy. 

{{gallery_44693}}

  Ostatnim elementem uroczystości był występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach, który przybliżył wszystkim zgromadzonym miejsca związane z konfederacją barską w naszej okolicy, a patriotyczne piosenki wykonywane przy akompaniamencie gitary i skrzypiec stworzyły wspaniały klimat uroczystości.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane